20Nis

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı

KOBİ’lerin Gücüne Güç Katan Bir Destek: KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) kalkınması, her ekonominin temel taşıdır. Türkiye’de de bu bilinçle hareket eden KOSGEB, KOBİ’lerin gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmak için çeşitli programlar sunmaktadır. Bu programlar arasında öne çıkanlardan biri ise KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı‘dır.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programının Amacı

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı’nın temel amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) Türkiye ekonomisindeki yerini sağlamlaştırmak ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmelerini artırmaktır.

Program kapsamında sunulan hibe destekleri ile KOBİ’lerin:

 • Rekabet güçlerini artırmaları,
 • Kurumsallaşma ve markalaşma düzeylerini yükseltmeleri,
 • Kapasitelerini geliştirmeleri,
 • Öncelikli ihtiyaçlarını karşılamaları hedeflenmektedir.

Programın temel amaçları şunlardır:

 • KOBİ’lerin yatırımlarını teşvik etmek: Makine, teçhizat, araç-gereç, yazılım gibi yatırımlar için hibe desteği sunularak KOBİ’lerin yatırım yapmaları ve üretim kapasitelerini artırmaları teşvik edilmektedir.
 • KOBİ’lerin insan kaynağını geliştirmek: İşletme yönetimi, pazarlama, ihracat, Ar-Ge gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti sunularak KOBİ’lerin çalışanlarının bilgi ve becerilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır.
 • KOBİ’lerin teknik altyapısını güçlendirmek: Ürün geliştirme, tasarım, patent ve lisanslama gibi konularda teknik destek hizmeti sunularak KOBİ’lerin teknik altyapılarının güçlendirilmesi ve inovatif ürünler geliştirmeleri desteklenmektedir.
 • KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazarlara açılmalarını kolaylaştırmak: Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılım desteği sunularak KOBİ’lerin yeni pazarlara açılmaları ve ürünlerini tanıtmaları sağlanmaktadır.

Sonuç olarak, KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı, KOBİ’lerin Türkiye’nin kalkınmasında önemli bir rol oynamalarına katkıda bulunmayı amaçlayan kapsamlı bir destek programıdır.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programına Başvuru Şartları

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı’ndan yararlanmak için KOBİ’lerin bazı temel şartları karşılaması gerekmektedir. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

1. Genel Şartlar:

 • İşletmenin KOBİ tanımı kapsamında olması: KOSGEB tarafından belirlenen personel ve ciro sınırlarına uygun olması gerekmektedir.
 • Belirli sektörlerde faaliyet göstermemesi: Program kapsamında desteklenmeyen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvuru yapamaz.
 • Vergi ve SGK yükümlülüklerini yerine getirmiş olması: İşletmenin tüm vergi ve SGK borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.
 • Herhangi bir kamu borcu bulunmaması: İşletmenin kamu kurumlarına herhangi bir borcu bulunmamalıdır.
 • Faal olması: İşletmenin faaliyette olması ve üretiyor olması gerekmektedir.
 • Yasalara uygun olması: İşletmenin tüm yasalara uygun şekilde faaliyet göstermesi gerekmektedir.

2. Ek Şartlar:

 • Desteklenen alt programın özel şartlarını karşılaması: Her alt programın kendine özgü ek şartları da bulunmaktadır. Başvurmadan önce ilgili alt programın şartlarını detaylı incelemeniz önemlidir.
 • Önceki desteklerden faydalanmamış olması: Daha önce aynı programdan veya farklı bir KOSGEB programından hibe desteği almış olan işletmeler tekrar başvuru yapamaz.
 • Suç kaydı bulunmaması: İşletmenin sahibinin veya yöneticilerinin adli sicil kaydında suç kaydı bulunmamalıdır.

3. Başvuru Süreci:

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı’na başvurular KOSGEB’in resmi web sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır. Başvurular yıl boyunca her zaman kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

 • Başvuru Formu: KOBİ’nin bilgilerini içeren ve programın özel şartlarına göre ek bilgiler de içeren form
 • Ticaret Sicili Gazetesi Kaydı: İşletmenin güncel ticaret sicili gazetesi kaydı
 • Vergi Levhası: İşletmenin güncel vergi levhası
 • SGK Belgeleri: İşletmenin SGK kayıtlarına ilişkin belgeler
 • Diğer Belgeler: İlgili alt programın özel şartlarına göre istenen ek belgeler

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programına Kimler Başvurabilir?

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı, KOBİ’lerin (küçük ve orta ölçekli işletmeler) kalkınmasını ve güçlenmesini desteklemek amacıyla sunulan hibe programlarıdır. Bu programdan, belirli şartları karşılayan tüm KOBİ’ler yararlanabilir.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programına Başvurabilecekler:

 • Gerçek kişiler:
  • T.C. vatandaşı veya Mavi Kart sahibi
  • 18 yaşını doldurmuş ve lise mezunu
  • Askerlik görevini tamamlamış veya ertelenmiş
  • Herhangi bir kamu kurumunda veya kamu kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde bulunmamak
  • Adli sicil kaydında suçtan dolayı mahkumiyet bulunmamak
  • Daha önce KOSGEB’den herhangi bir geri ödenmeyen kredi veya hibe almamış olmak
 • Tüzel kişiler:
  • En az %51 oranında KOBİ ortakları tarafından kurulmuş ve yönetilen
  • KOSGEB girişimcilik belgesine sahip en az bir ortağı bulunan
  • Faaliyette bulunan ve vergi dairesine kayıtlı
  • Son üç yıl içinde net satış hasılatı 150 milyon lirayı aşmayan
  • Adli sicil kaydında suçtan dolayı mahkumiyet bulunmamak
  • Daha önce KOSGEB’den herhangi bir geri ödenmeyen kredi veya hibe almamış olmak

Bazı Ek Şartlar:

 • Desteklenmek istenen faaliyetin program kapsamında olması
 • İş planı ve bütçenin KOSGEB tarafından uygun bulunması
 • Gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulması

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 • Gerçek kişiler için:
  • KOSGEB Girişimcilik Belgesi
  • Nüfus cüzdanı sureti
  • Askerlik belgesi veya erteleme belgesi
  • Adli sicil kaydı
  • Eğitim belgesi
  • İkametgah belgesi
  • Fotoğraf
 • Tüzel kişiler için:
  • Ticaret sicil gazetesi
  • Vergi levhası
  • Faaliyet belgesi
  • İmza beyannamesi
  • Oda kaydı belgesi
  • Kuruluş tüzüğü
  • Yetkili kişilerin nüfus cüzdanı sureti ve adli sicil kaydı

Başvuru Nasıl Yapılır?

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programına başvuru e-Devlet Kapısı üzerinden online olarak yapılmaktadır. Başvuru için öncelikle KOSGEB Girişimcilik Belgesi almanız gerekmektedir. Girişimcilik belgesi için KOSGEB’in Girişimcilik Eğitim adresini ziyaret edebilirsiniz.

Başvuru ile ilgili detaylı bilgi için KOSGEB’in buradaki İşletme Geliştirme Destek Programı adresini inceleyebilirsiniz. Ayrıca, KOSGEB il müdürlüklerine veya danışmanlık firmalarına da başvurabilirsiniz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında verilen destekler hibe ve kredi şeklindedir.
 • Hibenin geri ödenmesi gerekmezken, kredinin faizli olarak geri ödenmesi gerekir.
 • Destek alabilmek için programın şartlarını ve kriterlerini dikkatlice incelemeniz ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunmanız önemlidir.

Kimler Başvuramaz?

 • Kamu kurumları ve kuruluşları
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı özel statülü kuruluşlar
 • Siyasi partiler ve sendikalar
 • Vakıflar ve dernekler
 • Kooperatifler
 • Sermaye şirketleri
 • Kamu bankaları
 • Finansal kuruluşlar
 • Holdingler

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Hangi Destekleri Sunmaktadır?

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı, KOBİ’lerin (küçük ve orta ölçekli işletmeler) ihtiyaç ve önceliklerine göre çeşitli alanlarda hibe destekleri sunmaktadır.

Bu destekler genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

1. Yatırım Destekleri:

 • Makine-Teçhizat Desteği: KOBİ’lerin üretim kapasitelerini artırmalarına ve modern teknolojilerle donatılmalarına yardımcı olmak amacıyla, üretimde kullanılacak makine, teçhizat ve yazılım alımları için hibe desteği sunulmaktadır.
 • Araç-Gereç Desteği: KOBİ’lerin iş faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürütmelerine yardımcı olmak amacıyla, işyerinde kullanılacak araç-gereç ve ekipman alımları için hibe desteği sunulmaktadır.
 • Depolama Desteği: KOBİ’lerin ürünlerini daha iyi saklayabilmeleri ve stok yönetimini daha etkin bir şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla, depolama alanları için hibe desteği sunulmaktadır.
 • Bina Tadilat ve Onarım Desteği: KOBİ’lerin üretim tesislerinin veya işyerlerinin tadilat ve onarım masrafları için hibe desteği sunulmaktadır.
 • Enerji Verimliliği Yatırımları Desteği: KOBİ’lerin enerji tasarrufu yapmalarına ve enerji maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olmak amacıyla, enerji verimliliği yatırımları için hibe desteği sunulmaktadır.

2. Eğitim ve Danışmanlık Destekleri:

 • İşletme Yönetimi Eğitimi: KOBİ yöneticilerinin işletme yönetimi, finans yönetimi, pazarlama, insan kaynakları gibi konularda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla eğitim programları düzenlenmektedir.
 • Danışmanlık Hizmetleri: KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları alanlarda (ürün geliştirme, ihracat, Ar-Ge vb.) uzman danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

3. Teknik Destekler:

 • Ürün Geliştirme Desteği: KOBİ’lerin yeni ürünler geliştirmesine ve pazara sunmasına yardımcı olmak amacıyla, ürün geliştirme süreçlerinde teknik ve finansal destek sağlanmaktadır.
 • Tasarım Desteği: KOBİ’lerin ürünlerinin tasarımının geliştirilmesine ve pazarlanabilir hale getirilmesine yardımcı olmak amacıyla tasarım danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır.
 • Patent ve Lisanslama Desteği: KOBİ’lerin ürünlerine ilişkin fikri mülkiyet haklarını korumalarına ve lisanslama yoluyla gelir elde etmelerine yardımcı olmak amacıyla patent ve lisanslama desteği sunulmaktadır.

4. Fuar ve Sergiler Destekleri:

 • Yurt İçi Fuar Desteği: KOBİ’lerin yurt içi fuarlarda ürünlerini tanıtmalarına ve yeni pazarlara açılmalarına yardımcı olmak amacıyla fuar katılım bedelleri için hibe desteği sunulmaktadır.
 • Yurt Dışı Fuar Desteği: KOBİ’lerin yurt dışı fuarlarda ürünlerini tanıtmalarına ve ihracat potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla fuar katılım bedelleri, konaklama, ulaşım ve tercüme gibi giderler için hibe desteği sunulmaktadır.

5. Diğer Destekler:

 • Ar-Ge Desteği: KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek ve inovatif ürünler geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla hibe desteği sunulmaktadır.
 • İhracat Desteği: KOBİ’lerin ihracat potansiyellerini geliştirmelerine ve yeni pazarlara açılmalarına yardımcı olmak amacıyla çeşitli destekler sunulmaktadır.
 • E-Ticaret Desteği: KOBİ’lerin e-ticaret platformlarında yer almalarını ve online satışlarını artırmalarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği ve eğitim programları sunulmaktadır.

Desteklerden Faydalanma Şartları:

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı’ndan yararlanmak için KOBİ’lerin belirli kriterleri karşılaması gerekmektedir. Bu kriterler genel olarak şunlardır:

 • İşletmenin KOBİ tanımı kapsamında olması:
  • Personel sayısı: 50’ye kadar (Sanayi ve Hizmet Sektöründe) veya 100’e kadar (Ticaret Sektöründe)
  • Ciro: 175 Milyon TL’ye kadar (Sanayi ve Hizmet Sektöründe) veya 350 Milyon TL’ye kadar (Ticaret Sektöründe)
 • Belirli sektörlerde faaliyet göstermemesi: Program kapsamında desteklenlenen sektörler listesi KOSGEB’in web sitesinde yer almaktadır. 
 • Vergi ve SGK yükümlülüklerini yerine getirmiş olması: İşletmenin tüm vergi ve SGK borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.
 • Herhangi bir kamu borcu bulunmaması: İşletmenin kamu kurumlarına herhangi bir borcu bulunmamalıdır.
 • Faal olması: İşletmenin faaliyette olması ve üretiyor olması gerekmektedir.
 • Yasalara uygun olması: İşletmenin tüm yasalara uygun şekilde faaliyet göstermesi gerekmektedir.

Ek Şartlar:

 • Desteklenen alt programın özel şartlarını karşılaması: Her alt programın kendine özgü ek şartları da bulunmaktadır. Başvurmadan önce ilgili alt programın şartlarını detaylı incelemeniz önemlidir.
 • Önceki desteklerden faydalanmamış olması: Daha önce aynı programdan veya farklı bir KOSGEB programından hibe desteği almış olan işletmeler tekrar başvuru yapamaz.
 • Suç kaydı bulunmaması: İşletmenin sahibinin veya yöneticilerinin adli sicil kaydında suç kaydı bulunmamalıdır.

Gerekli Belgeler:

 • Başvuru Formu: KOBİ’nin bilgilerini içeren ve programın özel şartlarına göre ek bilgiler de içeren form
 • Ticaret Sicili Gazetesi Kaydı: İşletmenin güncel ticaret sicili gazetesi kaydı
 • Vergi Levhası: İşletmenin güncel vergi levhası
 • SGK Belgeleri: İşletmenin SGK kayıtlarına ilişkin belgeler
 • Diğer Belgeler: İlgili alt programın özel şartlarına göre istenen ek belgeler

MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık ile KOSGEB Desteklerinden Faydalanın

MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık, KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında KOBİ’lere danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Firma, KOBİ’lerin program başvurusu, gerekli belgelerin hazırlanması, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin alınması gibi konularda yardımcı olmaktadır. Ayrıca, MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 gibi kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve belgelendirilmesi konusunda da uzmanlık hizmeti sunmaktadır.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı, KOBİ’lerin büyümesi ve gelişmesi için önemli bir fırsattır. Bu programdan yararlanarak siz de işletmenizi büyütebilir, rekabet gücünüzü artırabilir ve daha fazla başarı elde edebilirsiniz.

MAXRIVA’nın sunduğu hizmetler şunlardır:

 • Başvuru öncesi danışmanlık: Programın şartlarını ve hibe imkanlarını analiz ederek, işletmenin hangi alt programdan faydalanabileceğini belirleme
 • Gerekli belgelerin hazırlanması: Başvuru için gerekli tüm belgelerin
 • Başvuru formunun doldurulması: Başvuru formunun eksiksiz ve hatasız şekilde doldurulmasına yardımcı olma
 • Takip ve değerlendirme: Başvurunun takibini yapma ve değerlendirme aşamalarında işletmeye destek olma
 • Reddedilen başvurular için itiraz dilekçesi hazırlama: Başvurusu reddedilen işletmeler için itiraz dilekçesi hazırlama ve itiraz sürecinde destek olma

MAXRIVA ile iletişime geçerek, KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı’ndan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğiniz konusunda detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Ayrıca, KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı‘ndan yararlanmak için MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık‘tan da yardım alabilirsiniz. MAXRIVA, deneyimli danışman kadrosu ile KOBİ’lere her aşamada yardımcı olarak, programdan en iyi şekilde yararlanmalarını ve işletmelerini geliştirmelerini sağlamaktadır.

WhatsApp'dan Yazın
Telefon Edin