20Nis

AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı

AR-GE , ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı

AR-GE , ÜR-GE  ve İnovasyon Destek Programı ile: Türk Girişimciliğini Güçlendirmek

Türkiye’nin kalkınma hamlesinde kritik öneme sahip olan AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı, girişimcilere sunulan önemli bir fırsattır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) ve girişimcilerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olan program, ülkenin rekabet gücünü artırmada da önemli bir rol oynamaktadır.

MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık olarak, bu programdan en iyi şekilde yararlanmanız için size yardımcı olmaktayız. Uzman ekibimiz, başvuru aşamasından projenizin tamamlanmasına kadar her adımda size rehberlik ederek, programın tüm gerekliliklerini yerine getirmenizi ve hak ettiğiniz desteği almanız için çalışmaktadır.

AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı

KOSGEB AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programın Amacı Nedir?

a) Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ’ler) ile girişimcilerin, araştırma-geliştirme (AR-GE) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlarla yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerini veya iyileştirmelerini hedeflemektedir.

b) Bu program aynı zamanda, KOBİ’lerin ürün geliştirme (ÜR-GE) faaliyetleriyle değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamalarını teşvik eder. Bu sayede, KOBİ’ler orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretimini artırarak rekabet avantajı elde ederler.

KOSGEB AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programında Proje Süresi

Program kapsamındaki projelerin süresi:

 • Ar-Ge projeleri için: En az 12 ay, en fazla 24 ay
 • Ür-Ge ve inovasyon projeleri için: En az 6 ay, en fazla 18 ay

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Proje süresi, projenin başlangıç tarihinden itibaren başlar.
 • Proje süresi uzatma talebinde bulunmak mümkündür. Bu talep, projenin %75’inin tamamlanmasından önce yapılmalıdır.
 • Proje süresi uzatma talebi, gerekçe ve belgeler ile birlikte KOSGEB’e sunulur.
 • KOSGEB, projenin durumunu ve gerekçeyi değerlendirerek proje süresini uzatmaya karar verebilir.

Program Kimlere Hitap Ediyor?

AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı, aşağıdaki şartları karşılayan tüm işletmelere ve girişimcilere hitap etmektedir:

 • Türk Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı olması
 • Vergi dairesine kayıtlı olması
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olması
 • Herhangi bir kamu kuruluşuna borcu bulunmaması
 • Programın desteklediği sektörlerde faaliyet göstermesi

AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı Neler Sunuyor?

AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı, işletmelere ve girişimcilere aşağıdaki türlerde destek sunmaktadır:

 • Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için mali destek
 • Yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için destek
 • Teknoloji transferi için destek
 • Yurt dışı pazarlama faaliyetleri için destek
 • Eğitim ve danışmanlık hizmetleri

MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık ile Avantajlar

MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık olarak, size sunduğumuz avantajlar şunlardır:

 • Uzun yıllara dayanan tecrübemiz ile programın tüm detaylarına hakimiz.
 • Başvuru sürecinde size adım adım rehberlik ederek, eksiksiz bir dosya hazırlamanıza yardımcı oluyoruz.
 • Projenizin her aşamasında size danışmanlık hizmeti sunarak, programın gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirmenizi sağlıyoruz.
 • Geniş networkümüz sayesinde, programın sunduğu diğer destek imkanlarından da haberdar olmanızı ve bu imkanlardan yararlanmanızı sağlıyoruz.

AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programına Kimler Katılabilir?

AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerine yardımcı olmak amacıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) ve girişimcilerin yararlanabileceği bir destek programıdır.

Programdan yararlanabilmek için bazı temel şartlar bulunmaktadır:

1. İşletme Türü:

 • Programdan Türk Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ve vergi dairesine kayıtlı olan tüm KOBİ’ler ve girişimciler yararlanabilir.
 • Kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ve uluslararası fonlar tarafından desteklenerek başarı ile sonuçlanmış Ar-Ge veya yenilik projesi olan işletmeler de programa başvurabilirler.

2. Sektör:

 • Program, 351 NACE Rev.2 ana sektör kodunda faaliyet gösteren tüm işletmeleri kapsamaktadır.
 • Bazı alt sektörlerde ise özel şartlar aranmaktadır.

3. Proje Özellikleri:

 • Proje, yenilikçi ve katma değeri yüksek bir ürün, süreç, bilgi veya hizmet geliştirmeyi amaçlamalıdır.
 • Projenin teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir olması gerekmektedir.
 • Projenin uluslararası rekabet gücünü artırması ve ihracat potansiyeli taşıması önemlidir.

4. Diğer Şartlar:

 • Başvuru sahibinin herhangi bir kamu kuruluşuna borcu bulunmaması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi, programın genel şartlarını ve özel şartlarını kabul etmelidir.

Program kapsamında destek alabilmek için işletmelerin veya girişimcilerin başvuru formunu doldurmaları ve gerekli belgeleri sunmaları gerekmektedir. Başvurular KOSGEB’in il müdürlükleri veya yetkili aracı kuruluşları aracılığıyla yapılmaktadır.

MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık olarak, AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı başvurusunda size yardımcı olabiliriz. Uzman ekibimiz ile programın tüm detaylarını öğrenebilir, başvuru sürecinde size rehberlik edebilir ve projenizin desteklenmesini sağlayabiliriz.

AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı Kapsamında Desteklenecek Proje Giderleri

AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) ve girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerine yardımcı olmak amacıyla sunulan bir destek programıdır. Program kapsamında, proje giderlerinin bir kısmı geri ödemesiz veya geri ödemeli olarak desteklenmektedir. 

Desteklenen proje giderleri şu şekilde özetlenebilir:

 1. Makine, Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri:
 • Proje için gerekli olan makine, teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmetlerin alım giderleri desteklenmektedir.
 • Destek oranı %75‘e kadar olup, geri ödemesiz veya geri ödemeli olarak sağlanmaktadır.
 • Geri Ödemesiz Destek üst limiti 200.000 TL’dir.
 • Geri Ödemeli Destek üst limiti 300.000 TL’dir.
 • Yerli malı ürünlerin tercih edilmesi halinde destek oranına %15 ilave yapılmaktadır.
 1. Nitelikli Personel Giderleri:
 • Proje için gerekli olan Ar-Ge ve teknik personelin maaş, sosyal güvenlik primi ve diğer yasal yükümlülükleri desteklenmektedir.
 • Destek oranı %100‘a kadar olup, geri ödemesiz veya geri ödemeli olarak sağlanmaktadır.
 • Destek üst limiti 300.000 TL’dir.
 1. Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri:
 • Patent, marka, tasarım tescil ve tescil ile ilgili diğer harç ve ücretler desteklenmektedir.
 • Destek oranı %75‘e kadar olup, geri ödemesiz olarak sağlanmaktadır.
 • Destek üst limiti 100.000 TL’dir.
 1. Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri:
 • Proje kapsamında yapılan test, analiz ve belgelendirme çalışmaları için yapılan harcamalar desteklenmektedir.
 • Destek oranı %75‘e kadar olup, geri ödemesiz olarak sağlanmaktadır.
 • Destek üst limiti 100.000 TL’dir.
 1. Proje Tanıtım Desteği:
 • Projenin kamuoyuna tanıtılması için yapılan harcamalar desteklenmektedir.
 • Destek tutarı 15.000 TL olup, geri ödemesiz olarak sağlanmaktadır.
 1. Proje Danışmanlık Desteği:
 • Proje ile ilgili danışmanlık hizmeti alınması için yapılan harcamalar desteklenmektedir.
 • Destek tutarı 25.000 TL olup, geri ödemesiz olarak sağlanmaktadır.
 1. Eğitim Desteği:
 • Proje ile ilgili eğitim ve kurslara katılım için yapılan harcamalar desteklenmektedir.
 • Destek tutarı 25.000 TL olup, geri ödemesiz olarak sağlanmaktadır.

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

DESTEK ÜST LİMİTİ

(TL)

DESTEK ORANI

(%)

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 200.000 75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 300.000 75*
Nitelikli Personel Giderleri Desteği 300.000 100
Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği 100.000 75
Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği 100.000 75

Diğer Giderler Desteği

(100.000 TL )

Eğitim Desteği 25.000 75
Proje Tanıtım Desteği 15.000 75
Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75
Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre, Konferans, Fuar Ziyareti, Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 25.000 75
İşletme Kuruluş Giderleri Desteği 5.000 (gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan)

10.000 (sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan)

Destek Oranı Uygulanmaz

(*) Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

Desteklenmeyen Giderler:

 • Bina yapımı ve tadilat giderleri
 • Araç alım giderleri
 • Faiz ödemeleri
 • Kira giderleri
 • Temsil ve tanıtım giderleri

Desteklenecek proje giderleri hakkında detaylı bilgi için buradaki adresi ziyaret edebilirsiniz.

AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programından Yararlanma Koşulları

AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı’ ndan araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.

-Ar-ge ve inovasyon projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.

-Ür-Ge projeleri kapsamındaki başvuru sahiplerinin; değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanır.

Bu kapsamda;

a) KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya
b) Patent belgesi ile koruma altına alınan veya
c) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya
ç) Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan veya
d) Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları veya TEKMER’lerde yer alan işletmelerin başarılı tamamladıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün veya
e) Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya 
f) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
g) Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya
ğ) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler için başvuru yapılması esastır.

MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık olarak, AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı kapsamında proje danışmanlığı ve destek alma konusunda size yardımcı olabiliriz. Uzman ekibimiz ile programın tüm detaylarını öğrenebilir, başvuru sürecinde size rehberlik edebilir ve projenizin desteklenmesini sağlayabiliriz.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

WhatsApp'dan Yazın
Telefon Edin