11May

AR-GE Merkezi Destekleri

AR-GE Merkezi Destekleri

AR-GE Merkezi Destekleri ile Türkiye’de AR-GE ve tasarım faaliyetleri teşvik edilmekte ve bu sayede ülkenin kalkınması ve rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sunulan çeşitli teşvikler mevcuttur. Bu teşvikler sayesinde firmalar, AR-GE ve tasarım yatırımlarını daha düşük maliyetlerle gerçekleştirebilmekte ve yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirme imkanı bulmaktadır.

AR-GE Merkezi Destekleri

AR-GE merkezi destekleri, bir ülkenin AR-GE faaliyetlerini teşvik etmek ve güçlendirmek için sağlanan çeşitli hükümet politikaları ve programlardır. Bu destekler, AR-GE faaliyetlerini yürüten işletmelere, üniversitelere ve araştırma kuruluşlarına yönelik olabilir. AR-GE merkezi destekleri genellikle şunları içerir:

 1. Finansal Teşvikler: AR-GE faaliyetlerini desteklemek için sağlanan finansal teşvikler arasında hibe programları, geri ödemesiz ve geri ödemeli krediler, vergi indirimleri ve vergi istisnaları bulunabilir.
 2. Altyapı Desteği: AR-GE merkezlerine sağlanan altyapı desteği, laboratuvar ekipmanları, test ve analiz cihazları, bilgisayar sistemleri ve diğer teknik altyapıların sağlanması veya iyileştirilmesini içerebilir.
 3. İşbirliği ve Ağ Oluşturma: AR-GE merkezlerine sağlanan destekler, işbirliği ve ağ oluşturma faaliyetlerini teşvik eder. Bu, sanayi, üniversite ve araştırma kuruluşları arasında ortak projelerin geliştirilmesini ve bilgi paylaşımını içerebilir.
 4. İnsan Kaynağı Geliştirme: AR-GE merkezlerine insan kaynağı geliştirme desteği sağlanabilir. Bu, AR-GE personelinin eğitimi, yetenek geliştirme programları, doktora sonrası araştırma pozisyonları ve staj imkanları gibi alanlarda olabilir.
 5. Proje Bazlı Destekler: Belirli AR-GE projelerine yönelik olarak sağlanan proje bazlı destekler, özellikle yenilikçi ve stratejik öneme sahip projeleri teşvik etmeyi amaçlar.
 6. Patent ve Fikri Mülkiyet Desteği: AR-GE merkezlerine sağlanan destekler arasında, patent başvuruları ve fikri mülkiyet haklarının korunması için mali destek veya danışmanlık hizmetleri de bulunabilir.

Her ülkenin AR-GE merkezleri için sunduğu destekler farklılık gösterebilir ve genellikle ulusal AR-GE politikaları ve önceliklerine bağlıdır. AR-GE merkezlerine sağlanan destekler, yenilikçilik ve rekabet gücünün artırılmasına, ekonomik büyümeye ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlar.

AR-GE ve Tasarım Merkezi Teşvikleri Kimlere Fayda Sağlar?

AR-GE Merkezi Destekleri, aşağıdaki şartları sağlayan tüm firmalara fayda sağlamaktadır:

 • En az 15 Ar-Ge ve tasarım personeli istihdam eden firmalar
 • Faaliyet gösterdikleri sektörde Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri yürüten firmalar
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış AR-GE ve Tasarım Merkezi belgesine sahip firmalar

AR-GE Merkezi Destekleri’nden Nasıl Faydalanabilirsiniz?

AR-GE Merkezi Destekleri‘nden faydalanmak için firmaların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuru yapmaları ve gerekli belgeleri sunmaları gerekmektedir. Başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında detaylı bilgi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

AR-GE Merkezi Desteklerinin Faydaları

AR-GE Merkezi Desteklerinin firmalara sağladığı başlıca faydalar şunlardır:

 • AR-GE ve tasarım faaliyetleri için ayrılan bütçenin önemli bir kısmının geri alınması
 • Vergi yükünün hafiflemesi
 • Sigorta primlerinde tasarruf sağlanması
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • Nitelikli AR-GE personeli istihdamında kolaylık sağlanması
 • AR-GE ve tasarım faaliyetlerinin kurumsallaşması

AR-GE Merkezi Destekleri‘nden faydalanmak için gerekli olan AR-GE ve Tasarım Merkezi belgesi başvurusu ve diğer süreçlerde MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık size yardımcı olabilir. MAXRIVA, uzman kadrosu ile firmaların tüm ihtiyaçlarını karşılayarak, AR-GE Merkezi Destekleri‘nden en hızlı ve en kolay şekilde faydalanmalarını sağlar.

AR-GE Merkezi Destekleri ile İlgili Danışmanlık Hizmetleri

AR-GE Merkezi Desteklerinden faydalanmak için firmaların bazı bürokratik prosedürleri tamamlaması gerekmektedir. Bu süreçte, MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık gibi uzman firmalardan danışmanlık hizmeti almak, hem zamandan tasarruf etmeyi hem de hatalı başvuruların önüne geçmeyi sağlar.

MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık, AR-GE Merkezi Destekleri konusunda uzun yıllara dayanan tecrübesiyle firmalara kapsamlı danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet kapsamında;

 • AR-GE Merkezi kuruluş aşamalarında danışmanlık
 • Gerekli belgelerin hazırlanması ve sunulması
 • Başvuru sürecinin takibi
 • Denetimlere hazırlık
 • Destekleyici danışmanlık ve rehberlik

AR-GE Merkezi Destekleri ile siz de firmanızın inovasyon potansiyelini açığa çıkarabilir, küresel pazarda daha güçlü bir konuma gelebilirsiniz. MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık gibi uzman firmalardan destek alarak bu teşviklerden en üst düzeyde faydalanabilirsiniz.

AR-GE Merkezi Destekleri, Türkiye’de AR-GE ve tasarım faaliyetlerini geliştirmek ve yenilikçi ürün ve hizmetler ortaya çıkarmak için önemli bir araçtır. Bu teşviklerden faydalanarak firmalar, rekabet güçlerini artırabilir ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunabilirler.

WhatsApp'dan Yazın
Telefon Edin