01May

Patent Başvurusu ve Tescil İşlemleri

Patent Başvurusu ve Tescil İşlemleri

Patent, bir buluşun, yeni ve orijinal bir fikrin veya buluşun, belirli bir süre boyunca yasal olarak korunması ve münhasıran sahibine kullanma, üretme, satma veya lisanslama hakkı tanıyan bir hukuki belgedir. Patentler, teknolojik yeniliklerin teşvik edilmesi ve korunması için önemli bir araç olarak kabul edilir.

Bir buluşun patente uygun olabilmesi için, buluşun yeni olması, buluşun sanayiye uygulanabilir olması, buluşun buluş yapma yeteneğinden kaynaklanması ve buluşun genel olarak mevcut durumda bilinenlerden farklı ve yenilikçi olması gerekir. Patentin sahibi, patentin süresi boyunca buluşun ticarileştirilmesi ve kullanılması konusunda tek hak sahibidir.

Patent Başvurusu ve Tescil İşlemleri

Bu süre genellikle 20 yıldır, ancak bazı durumlarda bu süre değişebilir. Patentin sahibi, patentin ihlali durumunda yasal olarak korunmaya ve ihlal edenlere karşı dava açmaya yetkilidir. Bu nedenle, patentler, buluş sahiplerine yaratıcı fikirlerini koruma ve ticarileştirme imkanı sağlar.

Patentler, birçok endüstride büyük önem taşır. Özellikle teknoloji, ilaç ve mühendislik gibi alanlarda, yeni buluşlar ve yenilikler sürekli olarak geliştirilmekte ve pazara sunulmaktadır. Ancak, bu buluşların yaratıcıları, yatırım yaptıkları zaman ve emeğin karşılığını alabilmek ve rekabetçi avantajlarını koruyabilmek için patent başvurusunda bulunmalıdırlar.

Bir patentin, sahibine birçok avantajı vardır. İlk olarak, patent sahibi, icadın üretimi veya ticaretiyle ilgili olarak yasal haklara sahip olur. Bu, icadın izinsiz kullanılmasını engeller ve sahibine ticari bir avantaj sağlar. Ayrıca, patent sahibi, icadıyla ilgili lisans anlaşmaları yapabilir ve bu yolla gelir elde edebilir.

Patent süreci oldukça detaylı ve zaman alıcı olabilir. Ancak, MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık gibi uzman firmalar, müşterilerini bu süreçte adım adım yönlendirir ve başvurularını etkili bir şekilde hazırlamalarına yardımcı olur. Bu, müşterilerin patent başvurusunun başarılı olma olasılığını artırır ve sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Patent Neden Önemlidir?

 • Yatırımın Geri Dönüşünü Sağlar: Patent, buluş sahiplerine yatırımlarının geri dönüşünü sağlar. Bir buluşa yatırım yapılması, zaman ve para gibi önemli kaynakların harcanması anlamına gelir. Patent koruması, bu yatırımın boşa gitmesini önler ve buluş sahibinin emeğinin karşılığını almasını sağlar.
 • Rekabeti Teşvik Eder: Patent koruması, yeni buluşların ortaya çıkmasını teşvik eder. Rekabetin artması, daha yenilikçi ve faydalı ürünlerin geliştirilmesine yol açar.
 • Teknoloji Transferini Kolaylaştırır: Patentler, lisanslama ve diğer ticari anlaşmalar yoluyla teknolojinin transferini kolaylaştırır. Bu sayede, buluşlar daha geniş bir kitleye ulaşabilir ve daha fazla insan faydalanabilir.
 • Ülkenin Ekonomisine Katkı Sağlar: Patentler, yeni iş imkanları yaratır ve ülkenin ekonomisine katkıda bulunur. Patent koruması altında olan ürünler, ihracat potansiyeli de taşır ve bu sayede ülkeye döviz kazandırır.

Patent Nasıl Alınır?

Patent almak için, buluşun yeni, özgün ve sanayide uygulanabilir olması gerekir. Buluş sahipleri, buluşlarını ilgili resmi kuruma başvurarak patentletebilirler. Başvuru sürecinde, buluşun detaylı bir tanımı ve teknik çizimler gibi belgeler sunulmalıdır. Resmi kurum tarafından yapılan incelemeler sonucunda, buluşun patent kriterlerine uygun olduğu tespit edilirse patent verilir.

Hangi Buluşlar Patent Belgesi Alabilir?

Fikrinizi somut bir ürüne veya yönteme dönüştürmenin heyecanını yaşıyorsunuz, peki ya bu ürünü veya yöntemi koruma altına almanın yollarını düşünmeye başladınız mı? İşte devreye patent belgesi giriyor. Patent belgesi, buluşunuzu 20 yıla kadar yasal koruma altına alarak, taklitçilere karşı kalkan görevi görür ve yatırımınızı güvence altına alır.

Ancak her buluş patentlenebilir mi? Bu sorunun cevabı “hayır”. Patent alabilmek için buluşunuzun bazı şartları karşılaması gerekir. Bu şartlar şunlardır:

1. Yenilik: Buluşunuz, daha önce herhangi bir yerde açıklanmamış veya kullanılmamış olmalıdır. Yani, buluşunuzun “önceden bilinen teknik durum” dan farklı olması gerekir.

2. Buluş Basamağı: Buluşunuz, mevcut teknik bilgiye kıyasla “bariz bir ilerleme” göstermelidir. Bu ilerleme, yeni bir fonksiyon, daha yüksek performans veya daha düşük maliyet gibi somut bir avantaj şeklinde olabilir.

3. Sanayiye Uygulanabilirlik: Buluşunuz, “sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir” nitelikte olmalıdır. Soyut fikirler, matematiksel yöntemler veya keşifler patent kapsamına girmez.

Peki, hangi buluşlar bu şartları karşılayabilir?

 • Yeni ürünler: Daha önce hiç üretilmemiş olan cihazlar, aletler, makineler veya kimyasal maddeler patentlenebilir.
 • Yeni yöntemler: Mevcut bir sorunu çözmek veya bir işlemi daha verimli hale getirmek için kullanılan yeni teknikler patentlenebilir.
 • Yeni tasarımlar: Ürünlerin görünümünü veya işlevselliğini etkileyen yenilikçi tasarımlar patentlenebilir.
 • Biyoteknolojik buluşlar: Yeni mikroorganizmalar, genler veya hücreler patentlenebilir.
 • Bilgisayar programları: Teknik bir sorunu çözen veya belirli bir görevi yerine getiren yenilikçi algoritmalar patentlenebilir.

Yukarıda sayılanlar örneklerdir ve patent kapsamına giren tüm buluşları kapsamaz. Patent alabilme potansiyeline sahip olup olmadığınızı kesin olarak öğrenmek için bir patent danışmanına danışmanız en doğru yoldur.

Patentin Koruma Süresi Ne Kadardır?

Patentler, icat edilen yeni bir ürünün veya sürecin yasal haklarını korur. Ancak, bu haklar sınırsız değildir. Bir patentin koruma süresi, buluş sahibine belirli bir süre boyunca icatlarını ticari olarak değerlendirme ve koruma imkanı tanır. Peki, patentin koruma süresi ne kadardır ve bu süre nasıl belirlenir?

Patent koruma süresi, genellikle ülkeye göre değişiklik gösterir. Patent koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Bu süre, MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık gibi profesyonel kuruluşlar tarafından sağlanan hizmetlerle takip edilir ve korunur.

Patent Araştırma Raporu Talebi

Patent Araştırma Raporu, buluşunuzun patentlenebilirlik durumunu kapsamlı bir şekilde inceleyen ve analiz eden bir belgedir. Bu rapor, patent ofisleri tarafından kullanılan patent sınıflandırma sistemleri ve arama motorları aracılığıyla, önceki patentler ve patent başvuruları taranarak hazırlanır. Rapor, buluşunuzun benzerlerine kıyasla ne kadar yeni ve yenilikçi olduğunu, patentlenebilirlik kriterlerini karşılayıp karşılamadığını ve patent başvurusunda bulunmanızın ne kadar riskli veya başarılı olabileceğini değerlendirir.

Patent Araştırma Raporu Neden Önemlidir?

 • Patent Başvurusunun Başarısını Artırır: Patent araştırma raporu, buluşunuzun patentlenebilirlik durumunu önceden belirlemenize yardımcı olarak, patent başvurusunda bulunmadan önce olası reddedilme riskini azaltır.
 • Zaman ve Maliyet Tasarrufu Sağlar: Başarısız bir patent başvurusu, zaman ve para kaybına yol açabilir. Patent araştırma raporu, başvuruya devam etmeden önce olası engelleri belirlemenize ve buna göre stratejinizi geliştirmenize olanak tanır.
 • Rakiplerinizi Tanırsınız: Patent araştırma raporu, buluşunuzla ilgili patentlenmiş ve başvuru aşamasındaki diğer ürün ve yöntemleri de ortaya çıkararak, rakiplerinizi ve patent stratejilerini anlamanıza yardımcı olur.
 • Fikri Mülkiyet Haklarınızı Korursunuz: Patent araştırma raporu, buluşunuzun özgünlüğünü ve patentlenebilirliğini belgelemeniz için önemli bir kanıt teşkil eder.

Patent Araştırma Raporu Talebi Nasıl Yapılır?

Patent Araştırma Raporu Talebi, patent danışmanlığı hizmeti veren firmalar aracılığıyla kolayca yapılabilir. Bu firmalar, patent araştırmacıları ve patent vekillerinden oluşan uzman ekipleri ile, buluşunuzun alanında kapsamlı bir araştırma gerçekleştirir ve size detaylı bir rapor sunar.

MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık ile Patent Araştırma Raporu Talebi

MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık, patent araştırması ve patent başvurusu konularında uzman bir danışmanlık firmasıdır. Deneyimli patent araştırmacılarımız ve patent vekillerimiz ile, buluşunuzun patentlenebilirlik durumunu kapsamlı bir şekilde analiz ederek size detaylı bir Patent Araştırma Raporu sunarız. Ayrıca, patent başvuru sürecinin her aşamasında size rehberlik ederek, patent haklarınızı korumanıza yardımcı oluruz.

Patent Araştırma Raporu Talebi ile buluşunuzun patentlenebilirliğini değerlendirin, patent başvurusunda bulunmadan önce olası riskleri önceden belirleyin ve fikri mülkiyet haklarınızı güvence altına alın.

MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık ile iletişime geçerek Patent Araştırma Raporu Talebi hakkında detaylı bilgi edinebilir ve patent başvuru sürecinde size nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda danışmanlık alabilirsiniz.

Unutmayın: Patent araştırma raporu, patent başvurusu sürecinde kritik önem taşıyan bir adımdır. Deneyimli bir patent danışmanlık firması ile çalışarak, buluşunuzun patentlenebilirliğini doğru bir şekilde değerlendirebilir ve patent haklarınızı koruma altına alabilirsiniz.

Patent Belgesi Tescil İşlemleri

Patent belgesi tescili, bir icadın veya buluşun yasal olarak korunması için yapılan önemli bir süreçtir. Bu süreç, icadın sahibine, başkalarının icadı kullanmasını engelleme hakkı sağlar ve aynı zamanda yaratıcının buluşundan adil bir şekilde yararlanmasını sağlar. Patent belgesi tescil işlemleri oldukça detaylı ve karmaşık olabilir, bu nedenle uzman danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak önemlidir.

MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık, patent belgesi tescili konusunda uzmanlaşmış bir danışmanlık firmasıdır. İnovasyon ve yaratıcılığı teşvik etmeyi amaçlayan bu firma, müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için profesyonel bir ekip ile çalışmaktadır. Patent belgesi tescili sürecinde müşterilerine rehberlik ederken, en son yasal düzenlemeleri ve gereksinimleri takip ederler ve müşterilerinin haklarını en iyi şekilde korur.

Patent belgesi tescili süreci, başvuru aşamasından itirazlara kadar bir dizi adımdan oluşur. İlk olarak, icadın buluş niteliğine ve yeniliğine ilişkin bir araştırma yapılır ve benzer buluşlardan farklılıklar belirlenir. Daha sonra, detaylı bir patent başvuru dosyası hazırlanır ve ilgili patent ofisine sunulur. MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık, müşterilerinin başvuru sürecinde gereken tüm belgeleri hazırlamalarına yardımcı olur ve başvurularını titizlikle takip eder.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, patent ofisi tarafından yapılan bir inceleme süreci başlar. Bu süreçte, başvurunun yasal gerekliliklere uygunluğu ve buluşun yenilikçi olup olmadığı incelenir. İnceleme sürecinde ortaya çıkan herhangi bir itiraz veya talep, uygun bir şekilde ele alınmalıdır. MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık, müşterilerine itirazlara karşı etkili bir şekilde savunma sağlayarak, başvurularının olumlu sonuçlanmasını sağlar.

Son olarak, başvuru patent belgesi ile sonuçlanırsa, belgenin koruma süresi boyunca izlenmesi ve gerektiğinde yenilenmesi gerekir. MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık, müşterilerinin patent haklarını etkin bir şekilde korumak için izleme ve yenileme süreçlerini yönetir ve gerektiğinde müşterilerine yenileme hatırlatmaları sunar.

Sonuç olarak, patent belgesi tescili süreci karmaşık ve uzmanlık gerektiren bir süreçtir. MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık, müşterilerine uzmanlık, deneyim ve profesyonellikle yaklaşarak, patent belgesi tescil işlemlerini kolaylaştırır ve müşterilerinin yaratıcılıklarını korumalarına yardımcı olur.

Patent ve Faydalı Model Arasındaki Farklar Nelerdir?

Fikri mülkiyet hakları, yenilikçi fikirlerin ve ürünlerin korunması için büyük önem taşır. Bu alanda kullanılan iki önemli araç ise patent ve faydalı modeldir. Her iki belge de sahibine belli bir süre boyunca tekel hakkı verirken, aralarında bazı temel farklar da bulunur. Bu yazıda, MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık olarak, patent ve faydalı model arasındaki farkları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Patent, teknik bir soruna yeni ve yaratıcı bir çözüm sunan buluşlara verilen bir belgedir. Bu buluşlar, bir ürün, yöntem veya sistem olabilir. Patent alabilmek için buluşun yenilikçi, sanayiye uygulanabilir ve buluş basamağı içermesi gerekir.

Faydalı model ise, daha basit teknik çözümlere verilen bir belgedir. Patentte olduğu gibi, yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik şartları aranır. Fakat faydalı modelde buluş basamağı aranmaz. Bu da, faydalı modelin patentine göre daha kolay ve hızlı bir şekilde tescil edilebilmesini sağlar.

Patent ve faydalı model arasındaki temel farklar şunlardır:

 • Buluş Basamağı: Patentte buluş basamağı aranırken, faydalı modelde aranmaz. Buluş basamağı, mevcut teknikten önemli ölçüde farklı ve ileri bir adım olan bir çözümü ifade eder.
 • Koruma Süresi: Patent 20 yıl, faydalı model ise 10 yıl koruma sağlar.
 • Tescil Süresi: Faydalı model patentine göre daha hızlı tescil edilir.
 • Maliyet: Faydalı model patentine göre daha düşük maliyetlidir.
 • Koruma Kapsamı: Patent, faydalı modele göre daha geniş bir koruma kapsamı sunar.

Hangi Belgeyi Seçmeli?

Hangi belgenin tercih edileceği, korunmak istenen buluşun türüne ve özelliklerine bağlıdır. Daha karmaşık ve yenilikçi buluşlar için patent, daha basit ve somut çözümler için ise faydalı model tercih edilebilir.

MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık olarak, patent ve faydalı model başvuruları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet hakları konusunda size yardımcı olabiliriz. Uzman ekibimiz, buluşunuzun hangi belge türüne uygun olduğunu değerlendirmenize ve en doğru şekilde tescil edilmesine yardımcı olacaktır.

Uluslararası Patent Başvurusu

Uluslararası Patent Başvurusu, tek bir başvuru ile birden fazla ülkede patent koruması elde etmenizi sağlayan bir sistemdir. Bu sayede, her bir ülkeye ayrı ayrı başvuru yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) çerçevesinde yapılan bu başvurular, MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık gibi uzman firmalar tarafından da kolayca gerçekleştirilebilmektedir.

Uluslararası Patent Başvurusunun Avantajları:

 • Tek Başvuru ile Birden Fazla Ülkede Koruma: Farklı ülkelerde ayrı ayrı patent başvurusu yapmak yerine, tek bir başvuru ile birden fazla ülkede koruma elde edebilirsiniz.
 • Zaman ve Maliyet Tasarrufu: Tek bir başvuru ile birden fazla ülkeyi kapsadığınız için, her bir ülkeye ayrı ayrı başvuru yapmanın getirdiği zaman ve maliyet yükünü azaltmış olursunuz.
 • Basitleştirilmiş İşlem: MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık gibi firmalar aracılığıyla başvuru yaparak, uluslararası patent başvuru sürecini kolaylaştırabilir ve karmaşık prosedürlerden kurtulabilirsiniz.
 • Güçlendirilmiş Küresel Rekabetçilik: Buluşlarınızı dünya çapında koruma altına alarak, küresel pazarda daha güçlü bir konum elde edebilirsiniz.

Uluslararası Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Uluslararası Patent Başvurusu, belirli şartları ve prosedürleri içeren bir süreçtir. Bu süreçte, MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık gibi uzman firmalardan destek alarak, başvurunuzun eksiksiz ve doğru şekilde tamamlanmasını sağlayabilirsiniz.

Uluslararası Patent Başvurusu için Gerekli Belgeler:

 • Başvuru Formu: Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) kapsamında belirtilen başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.
 • Tanım: Buluşun açık ve net bir şekilde tanımlanması gerekmektedir.
 • Resimler: Buluşa ilişkin resimler ve çizimler sunulmalıdır.
 • Talepler: Buluşun hangi unsurlarının koruma altına alınmak istendiği belirtilmelidir.

Uluslararası Patent Başvurusu ile İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Buluşun Patentlenebilirliği: Uluslararası Patent Başvurusu yapmadan önce, buluşunuzun patentlenebilirlik şartlarını taşıdığından emin olmanız önemlidir.
 • Süre Sınırı: Uluslararası Patent Başvurusu için belirli bir süre sınırı bulunmaktadır. Bu süreyi atlatmamak için gerekli özeni göstermeniz gerekmektedir.
 • Profesyonel Destek: Uluslararası Patent Başvurusu, karmaşık bir süreç olabilmektedir. Bu nedenle, MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık gibi uzman firmalardan destek almanız önerilmektedir.

Patent Devir İşlemleri

Fikri mülkiyet hakları, buluş sahiplerinin emeklerinin ve yatırımlarının korunması için büyük önem taşır. Bu haklara sahip olmak, buluş sahiplerine ürünlerini veya süreçlerini pazarda koruma ve ticari fayda sağlama imkanı sunar. Patent devri ise bu haklara sahip olmanın bir yoludur.

Patent devri, tescil edilmiş bir patentin mülkiyetinin bir kişi veya kuruluştan diğerine aktarılması işlemidir. Bu işlem, patent sahibinin haklarının tamamını veya bir kısmını devretmesine imkan tanır. Patent devri, çeşitli nedenlerle yapılabilir. Örneğin, bir şirket yeni bir teknoloji satın almak veya bir buluşu lisanslamak isteyebilir.

Patent devir işlemleri, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından düzenlenmektedir. Devir işleminin geçerli olabilmesi için, devir sözleşmesinin yazılı olması ve taraflarca imzalanması gerekir. Sözleşmede, devredilen patentlerin tanımı, devir bedeli ve diğer şartlar yer almalıdır.

Patent devir işlemleri şu şekilde gerçekleştirilir:

 1. Devir Sözleşmesi Hazırlama: Devir sözleşmesi, devir işleminin temelini oluşturur. Sözleşmede, devredilen patentlerin tanımı, devir bedeli, ödeme şekli ve devrin kapsamı gibi bilgiler yer almalıdır. Devir sözleşmesi, taraflarca imzalanmalı ve noter tasdikli olmalıdır.
 2. Devir Dilekçesi Doldurma: Devir işleminin Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’ e bildirilmesi için devir dilekçesi doldurulmalıdır. Dilekçede, devir sözleşmesinin bir örneği ve devir bedeli makbuzu eklenmelidir.
 3. Devir Ücretinin Ödenmesi: Patent devir işlemi için Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’ e devir ücreti ödenmesi gerekmektedir. Devir ücreti, devir işleminin türüne göre değişmektedir.
 4. Devir Tescil İşlemi: Devir dilekçesi, devir sözleşmesi ve devir bedeli makbuzu Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ‘e sunulduktan sonra devir tescil işlemi gerçekleştirilir. Devir işlemi tescil edildikten sonra, patent yeni sahibinin adına sicile kaydedilir.

MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık, patent devir işlemleri de dahil olmak üzere fikri mülkiyet hakları konusunda uzman bir danışmanlık firmasıdır. Firma, patent devir işlemlerinin tüm aşamalarında müvekkillerine hukuki ve teknik destek sunmaktadır.

Patent alma süreci karmaşık ve detaylı olabilir. Bu süreçte, MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık gibi uzman bir danışmanlık firması ile çalışmak size büyük fayda sağlayabilir. MAXRIVA, patent başvurusu, patent araştırması, patent tescili ve patent takibi gibi konularda size yardımcı olabilir. MAXRIVA‘nın deneyimli ekibi, patent sürecinin her aşamasında size rehberlik ederek, haklarınızı korumanıza ve buluşunuzun değerini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

WhatsApp'dan Yazın
Telefon Edin