20Nis

KOSGEB Yeni ve İleri Girişimcilik Destek Programı

KOSGEB Yeni ve İleri Girişimcilik Destek Programı

KOSGEB Yeni ve İleri Girişimcilik Destek Programı: Girişimcilere Yol Gösteren Bir Fırsat

Girişimcilik, günümüzde ekonomik büyümenin ve yenilikçiliğin anahtarı haline gelmiştir. Ancak, yeni bir iş kurmak isteyenler için önemli zorluklar ve belirsizlikler de içermektedir. Bu noktada, KOSGEB‘in sunduğu Yeni ve İleri Girişimcilik Destek Programı, girişimcilere sağladığı fırsatlarla dikkat çekmektedir.

KOSGEB‘in bu destek programı, başta yeni girişimciler olmak üzere, işlerini ileriye taşımak isteyen herkesi hedeflemektedir. Programın temel amacı, iş kurma sürecindeki girişimcilere rehberlik etmek ve mali destek sağlamaktır. Bu destek, iş planı oluşturmaktan, pazarlama stratejileri geliştirmeye kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

KOSGEB Yeni ve İleri Girişimcilik Destek Programı

MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık, bu destek programının önemli bir paydaşıdır. MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık, girişimcilerin iş süreçlerini yönlendirmek ve etkinliklerini belgelendirmek konusunda uzmanlaşmıştır. Programın bir parçası olarak, MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık, girişimcilere işlerini büyütme ve sürdürülebilirliklerini artırma konularında yardımcı olmaktadır.

KOSGEB Yeni ve İleri Girişimcilik Destek Programı, sadece mali yardım sağlamakla kalmaz, aynı zamanda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak girişimcilerin başarı şansını artırır. Programa katılan girişimciler, iş dünyasında daha rekabetçi olmak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olurlar.

Sonuç olarak, KOSGEB’in destek programı, girişimcilere kapılarını açan önemli bir fırsattır. Bu program sayesinde, girişimciler işlerini başlatma ve büyütme sürecinde ihtiyaç duydukları desteği alırken, MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık gibi kuruluşlar da onlara rehberlik ederek başarılı bir gelecek için adımlar atmalarına yardımcı olmaktadır.

Yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının artırilmasini ve Ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Yeni Girişimci Programı

 • Geleneksel Girişimci
 • İleri Girişimci

olarak iki alt programdan oluşur.

KOSGEB Yeni Girişimci Programından faydalanabilmek için; izlenmesi gereken bazı adımlar bulunuyor. Öncelikle iş fıkrinize yönelik NACE kodunu tespit ederek sürece başlamalısınız. Kuracağınız iş KOSGEB tarafından destekleniyor mu? Önce bunu öğrenmeniz gerekiyor. KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerin NACE Kodlarını öğrenmek için tıklayın. İşletmenizi kurmadan önce KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesini almış olmanız gerekiyor. Başvuru yapmak istediğiniz programa yönelik olarak Geleneksel Girişimci Eğitimini veya İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olmanız gerekiyor. Eğitim türünü doğru tespit etmek, yapacağınız başvuru açısından büyük önem taşıyor.

KOSGEB Yeni Girişimci Programından faydalanabilmek için; izlenmesi gereken bazı adımlar bulunuyor. Kuracağınız işe yönelik NACE Kodunu tespit ettikten sonra; bu kodun “Girişimciliği Geliştirme Destek Programı İleri Girişimci Faaliyet Konuları Tablosu”nda yer alıp almadığına bakmalısınız.

Örneğin kuracağınız iş;

“Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin aksam ve parçalarının imalatı” 27.11.03 NACE koduna sahip ise; bu kod İleri Girişimci Faaliyet Konuları Tablosunda yer aldığı için tamamlamanız gereken eğitim “İleri Girişimci Eğitimi” olacaktır.

Kuracağınız işe yönelik tespit ettiğiniz NACE Kodu eğer İleri Girişimci Faaliyet Konuları tablosunda yer almıyorsa, Geleneksel Girişimci Eğitimini tamamlamanız yeterli olacaktır. KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri “e-devlet” üzerinden başvuru yapılmaktadır.

Bu eğitimler herkesin katılımına açık ve ücretsizdir. Üstelik eğitimler elektronik ortamda gerçekleştiğinden günün her saatinde eğitime katılabilirsiniz.

Daha önceden KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimciler de diğer başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla, Geleneksel Girişimci Programına veya İleri Girişimci Programına başvuru yapabilir. Tekrar hatırlatmak istiyoruz! İlgili eğitimi tamamlamadan işletme kurmanız durumunda Yeni Girişimci Programına başvuru yapamazsınız.

Girişimcilik Eğitimini tamamladıktan sonra sıra işletme kuruluşunda Geleneksel Girişimci ve ya İleri Girişimci Programına başvuru yapacak kişilerin işletme kurarken dikkat edeceği çeşitli hususlar bulunuyor. Başvuruda bulunacağınız işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde, örneğin limited veya anonim şirket olarak kurulmuş olması gerekiyor.

Adi Ortaklıklar” ise Türk Ticaret Kanununda tanımlı olmadığından KOSGEB tarafından desteklenmiyor.

Girişimcilik Eğitimini tamamladıktan sonra sıra işletme kuruluşunda …

Eğitimi tamamlamış girişimcinin program başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payının en az %50 olması ve işletmeyi münferiden temsile yetkili olması gerekiyor. Program süresi boyunca girişimcinin ortaklık payının %50’nin altına düşmemesi gerekiyor.

Bir diğer önemli konu yine bu süre içinde “girişimcinin kendi işinin başında olması“, başka herhangi bir yerde çalışmıyor olması gerekiyor.

Bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu’ nda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir. 

Başvuru ve Değerlendirme Aşamaları

Yeni Girişimci Programı başvuru şartları

 • Girişimcinin kurduğu işletme, KOSGEB‘ e başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içinde kurulmuş olmalı,
 • Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden programa başvurduğu tarihe kadar, hem gerçek kişi statüsünde bir firması olmamalı hem de tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir fırmada %30 ve üzeri ortaklığı olmamalı,
 • Girişimci, daha önce bu programdan yararlanmış olmamalıdır.

Eğer bu şartları taşıyorsanız, Yeni Girişimci Programına başvuru yapabilirsiniz demektir. İleri Girişimci Programına yalnızca “İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu”nda belirtilen işletmeler başvurabiliyor. İleri Girişimci Programına başvuru yapabilecekler, tercih etmeleri durumunda bu program yerine Geleneksel Girişimci Programına da başvuru yapabilirler.

Başvuru elektronik ortamda KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden yapılıyor. Başvuru ve sonrasındaki tüm aşamalar KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden yapıldığından, hak kaybı olmaması için system üzerinden yapılacak bildirimleri titizlikle takip etmeniz gerekiyor.

Başvurular nasıl değerlendiriliyor?

“Geleneksel Girişimci Programı”na yapılan başvurular, KOSGEB Müdürlüğü tarafından değerlendiriliyor.

İleri Girişimci Programı“na yapılan başvurularsa ilk olarak ön değerlendirmeye tabi tutuluyor. Ön değerlendirme aşaması tamamlandıktan sonra, başvuru kurul tarafından değerlendiriliyor. Başvuru değerlendirme sonucu “KOBİ Bilgi Sistemi” üzerinden işletmeye bildiriliyor.

Başvuru Değerlendirilirken KOSGEB Nelere Dikkat Ediyor?

En önemli kriter girişimcinin bilgi ve tecrübesinin işi yürütmek açısından uygun ve yeterli olup olmadığıdır. Bununla birlikte, destekten yararlanmak amacıyla, mevcut başka bir işin devamı veya

genişletilmesi gibi muvazaalı bir şekilde işletme kurulup kurulmadığı da ayrı bir değerlendirme kriteridir.

Başvuruda sunulan İş Modelinin işin yürütülmesine uygun olup olmadığı ve İleri Girişimci Programında destek talep edilen makine, teçhizat ve yazılımın işletmenin faaliyet konusu ile doğrudan ilgili olması değerlendirilir.

 • Talep edilen destek kalemleri gerekli mi, maliyetleri uygun mu?
 • Talep edilen destek kalemleri ile ilgili işletmenin sağlaması gereken öz kaynak/ diğer kaynaklar yeterli mi? gibi parametreler de değerlendirmede göz önünde bulundurulur.

Peki başvurunun kabul edilmesi durumunda neler oluyor?

Kabul edilen başvurular için Taahhütname ile destek programı başlıyor. “Program süresi”, bu tarihten sonraki iki yılı kapsıyor.

Kuruluş desteği kapsamında;

 • Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmelere 5.000 Türk Lirası,
 • Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmelere ise 10.000 Türk Lirası geri ödemesiz destek sağlanıyor.

Başvuru kabul edilip Taahhütname onaylandıktan hemen sonra Kuruluş Desteği talep edilebilir. Destek ödeme talepleri de elektronik ortamda yapılıyor.

Performans Desteği

“Performans desteği” kapsamında ise; işletmelerin çalıştırdıkları personel için Sosyal Güvenlik Kurumuna ödedikleri prim gün sayısına bağlı olarak geri ödemesiz destek sağlanıyor.

Performans dönemi, Taahhütname tarihinden sonraki bir yıl ve bunu takip eden diğer yıl olmak üzere iki dönemden oluşuyor.

Birinci Performans Dönemi

Birinci performans döneminde toplamda;

 • 180 ile 539 arası prim günü sağlayan işletmelere 5.000 Türk Lirası,
 • 540 ile 1079 arası prim günü sağlayan işletmelere 10.000 Türk Lirası,
 • 1080 ve üzeri prim günü sağlayan işletmelere 20.000 Türk Lirası destek sağlanıyor.

İkinci Performans Dönemi

İkinci performans döneminde toplamda;

 • 360 ile 1079 arası prim günü sağlayan işletmelere 5.000 Türk Lirası,
 • 1080 ile 1439 arası prim günü sağlayan işletmelere 15.000 Türk Lirası,
 • 1440 ve üzeri prim günü sağlayan işletmelere 20.000 Türk Lirası destek sağlanıyor.

Sayılan bu asgari prim gün sayısına ulaşan işletme sahibi girişimci eğer;

Kadın ise,

 • 30 yaşın altındaki genç,
 • Engel oranı yüzde kırk ve üzeri çalışabilir durumdaki engelli,
 • Birinci derecede şehit yakını veya Gazi ise; her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL ilave ediliyor.

İleri Girişimci Programı başvurusu kabul edilen işletme için ise, Kuruluş ve Performans Desteğine ilave olarak: “Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği” ile “Mentörlük, İşletme Koçluğu ve Danışmanlık Desteği” sağlanıyor.

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği, işletmenin teknolojik seviyesine göre değişiklik gösteriyor.

İşletme:

 • Düşük veya Orta-Düşük Teknoloji Düzeyinde ise 100.000 TL’ye kadar,
 • Orta Yüksek Teknoloji Düzeyinde ise 200.000 TL’ye kadar,
 • Yüksek Teknoloji Düzeyinde ise 300.000 TL’ye kadar, geri ödemesiz Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği sağlanabiliyor.

Orta yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki işletmeler için 10.000 TL’ye kadar geri ödemesiz Mentörlük, İşletme Koçluğu ve Danışmanlık Desteği sağlanabiliyor.

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği ve Mentörlük, İşletme Koçluğu ve Danışmanlık Desteği için destek oranı %75 olarak uygulanıyor. Destekler KDV hariç tutar üzerinden hesaplanıyor. Örneğin; bir işletmenin kurul kararında KDV hariç 120.000 TL tutarında bir makinenin desteklenmesinin uygun bulunduğunu düşünelim …

Bu durumda işletmenin alacağı destek tutarı 120.000 TL’nin %75‘i hesaplandığında ortaya çıkan rakam olan 90.000 TL’dir. Eğer bu makine yerli malı belgesine sahip ise destek oranı %90 oranında hesaplanmaktadır. Hesaplanan destek tutarı, işletmenin teknoloji düzeyine göre belirlenen üst limitleri geçemeyecektir.

Kurul tarafından kabul edilen gider kalemlerine destek ödemesi yapılabilmesi için, gerekli harcamaların öncelikle işletme tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Destek kapsamındaki Makine, Teçhizat ve Yazılımın işletme kuruluşundan itibaren programın birinci yılı sonuna kadar satın alınması gerekiyor.

Tüm ödeme talepleri, işletme tarafından elektronik ortamda “KOBİ Bilgi Sistemi” üzerinden yapılmaktadır.

Programdan faydalanan işletmeler, dönemsel olarak elektronik ortamda veya yerinde ziyaret edilerek izlenmektedir.

MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık ile Fark Yaratın!

KOSGEB Yeni ve İleri Girişimcilik Destek Programı‘ndan faydalanmak için gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlamak büyük önem taşımaktadır. MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık olarak, deneyimli ekibimizle girişimcilere bu süreçte kapsamlı destek sunmaktayız.

MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık Hizmetlerimiz:

 • KOSGEB girişimcilik belgelerinin hazırlanması
 • İş planı hazırlanması ve danışmanlık hizmeti
 • Gerekli tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması
 • Başvuru sürecinde rehberlik ve danışmanlık hizmeti

Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için KOSGEB Yeni ve İleri Girişimcilik Destek Programı’ndan faydalanın! MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık ile bu süreçte size en iyi şekilde destek olmaya hazırız.

Unutmayın! Başarıya giden yolda, doğru bilgi ve desteğe sahip olmak kritik önem taşımaktadır. MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık ile siz de hayallerinizdeki işletmeyi kurarak, Türkiye’nin girişimcilik hikayesine katkıda bulunabilirsiniz.

WhatsApp'dan Yazın
Telefon Edin