05May

Faydalı Model Başvurusu ve Tescil İşlemleri

Faydalı Model Başvurusu ve Tescil İşlemleri

Faydalı Model Başvurusu Nedir?

Faydalı Model Başvurusu ve Tescil İşlemleri, bir ürünün veya sürecin yenilikçi ve kullanışlı olduğunu kanıtlayarak koruma altına alınmasını sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, geliştirilen modelin patent veya tescil gibi koruma altına alınması için yapılan resmi bir başvuruyu içerir.

Faydalı model başvurusu, bir buluşun teknik veya işlevsel özelliklerine dayanan bir koruma sağlar. Bir ürünün veya sürecin faydalı model patentine sahip olması, rakipler tarafından kopyalanmasını engeller ve bu sayede buluş sahibine rekabet avantajı kazandırır. Ancak, bu süreç karmaşık olabilir ve uzmanlık gerektirebilir. İşte bu noktada, MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık devreye girer.

Faydalı Model Başvurusu ve Tescil İşlemleri

Etkin bir model tescil süreci; icatların, buluşların veya yeniliklerin korunması amacıyla gerçekleştirilen kritik bir süreçtir.

Faydalı Model tescil süreci, fikirden tescil alınmasına kadar olan aşamalarda şu adımları içerir:

İnovasyonun Tanımlanması : Buluşun detaylı bir şekilde tanımlanması esastır. Buluşun ne olduğu, nasıl işlediği gibi detaylar net bir şekilde belirtilmelidir.

Araştırma ve Ön Değerlendirme : Buluşun benzer veya aynı nitelikteki diğer patentlerle uyumlu olup olmadığının araştırılması önemlidir. Bu adım, patent veri tabanları veya özel araştırma araçlarıyla gerçekleştirilir.

Model Başvuru Hazırlığı: Model başvurusu için gerekli dosyanın hazırlanması sürecini içerir. Bu dosyada, buluşun teknik detayları, çalışma prensibi ve diğer buluşlardan farkları detaylı bir şekilde açıklanır. Başvuru dosyası, mühendislerimiz tarafından titizlikle hazırlanır.

Faydalı Model Başvurusu: Patent vekillerimiz tarafından ilgili patent ofisine sunulur. Başvuru, vekaletname, tarifname, istemler, özet ve/veya teknik çizimler içerir.

Faydalı Model Araştırma Süreci: Patent ofisi, başvuruyu değerlendirmek için araştırma yapar ve benzer patentlerle karşılaştırır.

Faydalı Model Verilmesi: Patent ofisi, başvurunun uygunluğunu değerlendirir. Eğer uygun bulunursa, model verilir.

Faydalı Model Tescili ve Koruma: Başvuru onaylandığında, tescil belgesi verilir. Bu belge, buluşun belirli bir süre korunmasını sağlar ve buluşun izinsiz kullanımına karşı yasal haklarınızı kullanmanıza olanak tanır.

Faydalı Model Başvuru Evrakları Nelerdir?

Faydalı model, yeni bir şekil, teknik çözüm veya yeni bir yöntem içeren buluşlara verilen koruma şeklidir. Faydalı model başvurusu, buluşunuzun korunmasını ve taklit edilmesini engellemenizi sağlar.

Faydalı model başvurusu için gerekli evraklar şunlardır:

1. Başvuru Formu:

 • Başvuru formunda, başvuru sahibi, buluş sahipleri, buluşun adı, başvuru tarihi ve diğer önemli bilgiler yer alır.

2. Tarifname:

 • Tarifname, buluşu tüm detaylarıyla açıklayan kısımdır. Tarifname, yeni bir sayfadan başlatılmalıdır. Tarifnamenin yer alacağı sayfanın en başına ortalı olarak TARİFNAME başlığı yazılır, bunun altına da büyük harflerle buluşun başlığı yazılır.
 • Buluşun en iyi şekilde ifade edilmesi için Tarifname içerisinde “Buluşun ilgili olduğu teknik saha“, “Tekniğin bilinen durumu“, “Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler“, başvuruda resim varsa “Şekillerin açıklaması” ve “Şekillerdeki referansların açıklaması“, “Buluşun açıklaması“, “Buluşun sanayiye uygulanma biçimi” alanlarının yer alması önerilir.
 • Buluşun ilgili olduğu teknik saha kısmında buluşun ne ile ilgili olduğu birkaç cümle yardımıyla ifade edilir.

3. İstemler:

 • Tarifname hazırlanmasında sonra İstemler bölümüne geçilir. İstemler bölümü başlığında büyük harflerle “İSTEMLER” yazan yeni bir sayfada başlamalıdır. Bu bölümde buluşun korunmak istenen özellikleri madde madde belirtilir. Eğer bir özellik istemler bölümünde belirtilmemişse o özellik koruma altına alınmaz. İstemler, ürünün sahip olduğu parçaları ve özelliklerini açıklamalıdır.
 • İstemler bölümü ile Tarifname bölümü birbiriyle uyumlu olmalıdır. Tarifnamede bahsedilmemiş bir özellik istemlerde yer alamaz.

4. Özet:

 • Özet bölümü, 50-100 kelimeden oluşur ve buluşla ilgili genel bilgi verir. Sayfanın en başına ortalı olarak ÖZET başlığı atılır ve altında buluş başlığı büyük harflerle yazılır.

5. Resim ve Çizimler:

 • Resimler sayfası hariç her sayfada satır numaralandırması (satır başlarında 5, 10, 15, 20 şeklinde) yapılmalıdır.

 • Tüm sayfaların altına sayfa numarası yazılır ancak Resimler sayfasında sayfa numaralarının formatı farklıdır. Tüm sayfalarda 123 şeklinde numaralandırma yapılırken, Resimler sayfasında 1/32/33/3 şeklinde sayfa numarasıyla birlikte toplam resim sayfa sayısı da belirtilmelidir.

6. Vekaletname (Vekil Tarafından Başvuruluyorsa):

 • Vekil tarafından başvuru yapılıyorsa, başvuru sahibi tarafından vekiline verilen yetkiyi gösteren bir vekaletname eklenmelidir.

7. Barvuru Harcı:

 • Başvuru sırasında Faydalı Model Başvuru harcı ödenmelidir.

Faydalı Model Başvuru Süreci:

 1. Gerekli evrakların hazırlanması
 2. Başvuru formunun doldurulması
 3. Tarifnamenin ve isteklerin yazılması
 4. Resim ve çizimlerin hazırlanması
 5. Vekaletnamenin hazırlanması (gerekirse)
 6. Başvuru harcının ödenmesi
 7. Belgelerin Türk Patent Enstitüsü’ne sunulması

Faydalı Model Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Faydalı model başvurusu yapmadan önce, buluşunuzun yeni, orijinal ve sanayiye uygulanabilir olduğundan emin olun.
 • Başvuru formunu, tarifnameyi ve istemleri ve özet kısmını eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun.
 • Resim ve çizimleri net ve doğru bir şekilde hazırlayın.
 • Gerekirse bir vekil ile çalışın.
 • Başvuru harcını zamanında ödeyin.

Faydalı Model Koruma Süresi Ne Kadardır?

Faydalı model, yeni ve sanayiye uygulanabilir nitelikteki buluşlar için koruma sağlayan bir fikri mülkiyet hakkı türüdür. Patentlere kıyasla daha basit bir inceleme sürecine tabi tutulan faydalı modeller, daha kısa sürede tescil edilerek koruma altına alınabilir. Peki, faydalı model koruma süresi ne kadardır?

Faydalı model koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre uzatılamaz. Bu süre zarfında faydalı model sahibi, buluşunu tek başına kullanabilir veya lisanslayabilir. 10 yıllık koruma süresinin sona ermesiyle birlikte, buluş kamuya açık hale gelir ve herkes tarafından serbestçe kullanılabilir.

Faydalı model başvurusu yapmayı düşünüyorsanız, koruma süresinin 10 yıl olduğunu ve bu sürenin uzatılamayacağını göz önünde bulundurmanız önemlidir. Koruma sürenizi en iyi şekilde değerlendirmek için, buluşunuzu ticarileştirmeye yönelik planlarınızı da gözden geçirmeniz ve buna göre bir strateji geliştirmeniz faydalı olacaktır.

Faydalı model koruma süresiyle ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru olursa, MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık gibi bir fikri mülkiyet danışmanlık firmasına danışabilirsiniz. Bu firmalar, faydalı model başvurusu sürecini en doğru şekilde tamamlamanıza ve koruma sürenizi en iyi şekilde değerlendirmenize yardımcı olabilirler.

Faydalı Model Belgesinin Kriterleri Nelerdir?

Faydalı model, yeni ve sanayiye uygulanabilir nitelikteki buluşlar için koruma sağlayan bir fikri mülkiyet hakkı türüdür. Patentlere kıyasla daha basit bir inceleme sürecine tabi tutulan faydalı modeller, daha kısa sürede tescil edilerek koruma altına alınabilir.

Peki, faydalı model belgesi alabilmek için hangi kriterleri karşılamak gerekir?

Yenilik: Faydalı model konusu buluş, başvuru tarihinden önce Türkiye’de veya dünyada herhangi bir şekilde açıklanmamış veya kullanılmamış olmalıdır. Bu, buluşun daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış, sergilenmemiş veya ticari olarak kullanılmamış olması anlamına gelir.

Sanayiye Uygunluk: Faydalı model konusu buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte olmalıdır. Bu, buluşun soyut bir fikirden öte somut bir ürün veya yöntemi temsil etmesi ve üretim veya uygulamaya uygun olması anlamına gelir.

Teknik Aşama: Faydalı model konusu buluş, tekniğin bilinen durumunu aşma kriterini taşımasa da yeni olmalıdır. Bu, buluşun mevcut ürünlerden veya yöntemlerden farklı olması ve herhangi bir yenilik içermesi anlamına gelir.

Faydalı model belgesi alabilmek için bu üç temel kriteri karşılamak yeterlidir. MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık gibi bir firmaya danışarak faydalı model başvurusu sürecini en doğru şekilde tamamlayabilir ve buluşlarınızı koruma altına alabilirsiniz.

Faydalı Model Başvuru Süreci Nasıl İlerler?

Faydalı model tescili, yeni ve sanayiye uygulanabilir buluşlara 10 yıllık koruma sağlayan bir entelektüel mülkiyet hakkıdır. Bu hak, buluş sahiplerinin ürünlerini taklit ve haksız rekabete karşı korumalarına imkan tanır. Peki, faydalı model başvuru süreci nasıl ilerler?

1. Başvuru Öncesi Araştırma:

Başvuruya geçmeden önce, buluşunuzun faydalı model kriterlerini karşıladığından emin olmak önemlidir. Bu kriterler şunlardır:

 • Yenilik: Buluşunuzun daha önce herhangi bir yerde açıklanmamış veya kamuya sunulmamış olması gerekir.
 • Buluş Basamağı: Buluşunuz, mevcut tekniklere göre bariz bir ilerlemeyi temsil etmelidir.
 • Sanayiye Uygunluk: Buluşunuzun endüstriyel ölçekte üretilebilir ve kullanılabilir olması gerekir.

MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık olarak, başvuru öncesi araştırma aşamasında size yardımcı olabilir ve buluşunuzun faydalı model tesciline uygun olup olmadığını değerlendirebiliriz.

2. Başvuru Hazırlığı:

Faydalı model başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

 • Başvuru Dilekçesi: Başvuru sahibinin kimlik bilgilerini ve buluşun kısa bir tanımını içeren bir dilekçedir.
 • Tanım: Buluşun detaylı bir şekilde açıklandığı ve çizimlerle desteklendiği bir metindir.
 • İddia: Korunması istenen buluşun kapsamını belirleyen bir metindir.

MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık, başvuru belgelerinizin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmasında sizlere yardımcı olabilir.

3. Başvuru ve İnceleme:

Gerekli belgeler hazırlandıktan sonra, Türk Patent Marka Kurumu (TÜRKPATENT) başvuru yapılması gerekir. Türk Patent Marka Kurumu (TÜRKPATENT), başvuruyu şekilsel ve usul bakımından inceler. Bu aşamada herhangi bir eksiklik veya hata tespit edilirse, başvuru sahibine düzeltme için süre tanınır.

Başvuru şekil ve usul bakımından uygun bulunursa, Türk Patent Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından araştırma raporu hazırlanır. Araştırma raporunda, buluşun yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygunluk kriterlerini karşılayıp karşılamadığı değerlendirilir.

4. Karar ve Tescil:

Eğer araştırma raporu olumluysa, Türk Patent Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından başvuru kabul edilir ve faydalı model tescil edilir. Başvuru reddedilirse, başvuru sahibi karara itiraz etme hakkına sahiptir.

Faydalı model başvuru süreci ortalama 12 ay ile 24 ay sürmektedir. Bu süre, başvurunun karmaşıklığına ve Türk Patent Marka Kurumu (TÜRKPATENT)‘ nun iş yüküne göre değişiklik gösterebilir.

MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık olarak, faydalı model başvuru sürecinin her aşamasında sizlere yardımcı olabilir ve haklarınızı en iyi şekilde korumanızı sağlayabiliriz.

Faydalı Model ile Korunamayacak Buluşlar Nelerdir?

Faydalı modeller, teknik alandaki yenilikleri ve küçük buluşları korumak için kullanılan enstrümanlardır. Patentlere kıyasla daha az katı şartlara tabi olmalarına rağmen, her buluş faydalı model ile korunamamaktadır. 

Faydalı model ile korunamayacak buluşlar genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

1. Kamu Düzeni veya Ahlaka Aykırı Buluşlar:

Toplum düzenini bozacak, ahlaki değerlere ters düşecek veya insan haklarını ihlal edebilecek nitelikteki buluşlar faydalı model ile korunamamaktadır. Örneğin, yasadışı faaliyetlerde kullanılabilecek bir cihaz veya insan sağlığına zarar verebilecek bir kimyasal madde bu kapsamda yer alır.

2. Keşifler:

Doğada var olan bir şeyin keşfi, faydalı model ile korunabilir bir buluş olarak kabul edilmez. Örneğin, yeni bir bitki türünün keşfi veya yeraltında bulunan bir petrol yatağının keşfi faydalı model ile korunamamaktadır.

3. Bilimsel Teoriler ve Matematiksel Formüller:

Soyut kavramlar ve bilimsel teoriler faydalı model ile korunabilir buluşlar arasında yer almaz. Örneğin, yeni bir fizik yasası veya matematiksel bir formül faydalı model ile korunamamaktadır.

4. Sanatsal Eserler ve Estetik Tasarımlar:

Resim, heykel, müzik eseri gibi sanatsal eserler ve mobilya tasarımı gibi estetik tasarımlar faydalı model ile korunmamaktadır. Bu tür eserler için tasarım tescili veya telif hakkı gibi farklı koruma yöntemleri mevcuttur.

5. Usuller ve Bu Usuller Sonucu Elde Edilen Ürünler:

Bir işlemin veya yöntemin nasıl yapılacağına ilişkin buluşlar faydalı model ile korunamamaktadır. Örneğin, yeni bir ilaç üretim yöntemi veya bir gıda maddesi hazırlama yöntemi faydalı model ile korunamamaktadır.

6. Kimyasal Maddeler ve Eczacılıkla İlgili Buluşlar:

Kimyasal maddelerin üretimi veya kullanımı ile ilgili buluşlar faydalı model ile korunmamaktadır. Bu tür buluşlar için patent korunması tercih edilmelidir.

7. Biyolojik İşlemler ve Biyoteknolojik Buluşlar:

Mikroorganizmalar, genler veya hücreler ile ilgili buluşlar faydalı model ile korunamamaktadır. Bu tür buluşlar için de patent korunması tercih edilmelidir.

8. Bilgisayar Programları ve Algoritmalar:

Bilgisayar programları ve algoritmalar faydalı model ile korunabilir buluşlar arasında yer almaz. Bu tür eserler için telif hakkı korunması tercih edilmelidir.

9. Bitki ve Hayvan Yetiştirme Usulleri:

Bitki veya hayvan türlerinin yetiştirilmesine ilişkin usuller faydalı model ile korunamamaktadır. Bu tür buluşlar için patent korunması tercih edilmelidir.

10. Tıbbi Tedavi Yöntemleri:

Cerrahi ve tıbbi tedavi yöntemleri faydalı model ile korunabilir buluşlar arasında yer almaz. Bu tür buluşlar için patent korunması tercih edilmelidir.

Faydalı modeller, yenilikçi buluşlar için önemli bir koruma aracı sunsa da, her buluş bu kapsamda korunmamaktadır. Yukarıda listelenen buluşlar, faydalı model ile korunamayacak buluşlara örnek teşkil etmektedir. Bir buluşun faydalı model ile korunup korunamayacağı konusunda detaylı bilgi için bir uzmana danışılması tavsiye edilir.

Faydalı Model Devir İşlemleri

Faydalı model devir işlemleri, bir şirketin sahip olduğu faydalı modellerin (patentler, ticari markalar, telif hakları vb.) başka bir şirkete veya bireye devredilmesi sürecidir. Bu işlem, doğru bir şekilde gerçekleştirilmezse, taraflar arasında hukuki problemlere yol açabilir ve değerli fikri mülkiyet haklarının kaybına neden olabilir. Bu nedenle, faydalı model devir işlemlerinin dikkatlice ve uzmanlar tarafından yönetilmesi önemlidir.

Faydalı model devir işlemlerinin başarıyla gerçekleştirilmesi için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

 1. Faydalı Modellerin Değerlendirilmesi: İlk adım, şirketin sahip olduğu tüm faydalı modellerin detaylı bir değerlendirmesidir. Bu, her bir modelin güncel durumunu, değerini ve yasal durumunu belirlemeyi içerir. MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık gibi uzman bir firma, bu değerlendirmeyi yapmak için profesyonel bir yaklaşım sunabilir.
 2. Belgelendirme ve Doğrulama: Faydalı modellerin sahipliği, belgeleri ve geçerli olduğuna dair doğrulanabilir kanıtlarla desteklenmelidir. Bu adım, devir işlemi sırasında herhangi bir ihtilafın önlenmesine yardımcı olur ve taraflar arasında güven oluşturur.
 3. Anlaşmanın Hazırlanması: Faydalı model devir işlemi için detaylı bir anlaşma hazırlanmalıdır. Bu anlaşma, devir edilen hakların kapsamını, koşullarını, tazminatları ve diğer önemli detayları belirler. Profesyonel bir hukuk firması, taraflar arasında adil bir anlaşma sağlamak için yardımcı olabilir.
 4. Yasal İşlemlerin Tamamlanması: Anlaşmanın imzalanmasının ardından, faydalı model devir işlemi resmi olarak yasal olarak tamamlanmalıdır. Bu, ilgili yasal prosedürlerin yerine getirilmesini ve tüm belgelerin yetkili mercilere sunulmasını içerir.
 5. Tescil ve Lisanslama İşlemleri: Faydalı modellerin devri sırasında, ilgili patent, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet haklarının tescili ve gerekli lisanslama işlemlerinin tamamlanması önemlidir. Bu, yeni sahibin haklarını korumasına ve kullanmasına olanak tanır.

Faydalı model devir işlemleri karmaşık ve hassas bir süreç olabilir. Ancak, MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık gibi uzman bir danışmanlık firmasından destek almak, bu süreci daha yönetilebilir hale getirebilir ve taraflar arasında adil bir anlaşmanın sağlanmasına yardımcı olabilir.

Faydalı Model Tescil Belgesi Verilmesi İşlemleri

Faydalı Model Tescil Belgesi Verilmesi ile yeni ve sanayiye uygulanabilir buluşlarınızın korunmasını sağlayabilirsiniz. Bu belge, buluşunuzu taklitçilerden ve haksız kullanımdan korumak için size yasal haklar verir. MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık olarak, Faydalı Model Tescil Belgesi alma sürecinde size uzman desteği sunuyoruz.

Faydalı Model Tescil Belgesi Nedir?

Faydalı Model Tescil Belgesi, yeni ve sanayiye uygulanabilir buluşlara verilen bir koruma belgesidir. Bu belge ile buluşunuzun 10 yıl boyunca taklit edilmesi ve haksız kullanımı engellenir. Faydalı Model Tescil Belgesi, patentlere kıyasla daha kısa bir inceleme sürecine sahiptir ve daha az maliyetlidir.

Faydalı Model Tescil Belgesi Kimlere Verilir?

Faydalı Model Tescil Belgesi, buluşu gerçekleştiren kişiye veya kuruluşa verilir. Birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilen buluşlar için, buluş sahiplerinin hepsi belgeye ortak olarak sahip olabilir.

Faydalı Model Tescil Belgesi Nasıl Alınır?

Faydalı Model Tescil Belgesi almak için Türk Patent Marka Kurumu’na başvuru yapılması gerekir. Başvuru dilekçesi, tarifname ve resimler ile birlikte başvuru ücreti ödenmelidir. Türk Patent Kurumu, başvuruyu inceledikten sonra buluşun tescillenip tescillenmeyeceğine karar verir.

Faydalı Model Tescil Belgesi’nin Faydaları Nelerdir?

Faydalı Model Tescil Belgesi’nin birçok faydası vardır. Bu faydalardan bazıları şunlardır:

 • Buluşunuzu taklitçilerden ve haksız kullanımdan korur.
 • Buluşunuzu pazarlamanıza ve yatırım çekmenize yardımcı olur.
 • Rekabet avantajı sağlar.
 • Lisanslama yoluyla gelir elde etmenizi sağlar.

MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık olarak, Faydalı Model Tescil Belgesi alma sürecinde size uzman desteği sunuyoruz. Deneyimli ekibimiz ile tüm işlemleri sizin için hallediyor ve size zaman kazandırıyoruz. Faydalı Model Tescil Belgesi ile ilgili detaylı bilgi almak ve ücretsiz danışmanlık hizmetimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Faydalı Model Tescil Belgesi ile fikirlerinizi koruyun ve inovasyonunuzu hayata geçirin!

WhatsApp'dan Yazın
Telefon Edin