06May

AB Proje Destekleri

AB Proje Destekleri

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelere ve aday ülkelere çeşitli alanlarda kalkınma ve ilerlemeyi teşvik etmek için hibe programları ve fonlar sunmaktadır. Bu programlar, AB Proje Destekleri olarak bilinir ve işletmeler, sivil toplum kuruluşları, araştırma kurumları, belediyeler ve diğer kuruluşlara finansal destek sağlayarak projelerini hayata geçirmelerine yardımcı olur.

AB Proje Destekleri, Avrupa Birliği’nin yenilikçi ve sürdürülebilir projelere sağladığı önemli bir destek mekanizması olarak öne çıkıyor. Bu destekler, Avrupa’nın çeşitli alanlarda rekabetçiliğini artırmayı, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi ve toplumsal sorunlara çözüm bulmayı hedefliyor. Bu kapsamda, MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık gibi kuruluşlar da önemli bir rol oynuyor, projelerin etkin bir şekilde yürütülmesine ve AB standartlarına uygun hale getirilmesine destek sağlıyor.

AB Projeleri Danışmanlık Hizmetleri

AB Proje Destekleri, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumlar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve küçük işletmeler gibi çeşitli paydaşlara hitap ediyor. Bu destekler, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden yenilikçi işletme projelerine, eğitimden çevre koruma projelerine kadar geniş bir yelpazede sunuluyor. Bunun yanı sıra, AB’nin politika hedeflerine uygun olarak, işbirliği ve ortaklık temelli projeler de destekleniyor.

AB Proje Destekleri’nin Faydaları:

 • Finansman: Projeleriniz için gerekli olan finansal kaynağı sağlayarak, fikirlerinizi gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olur.
 • Uzmanlık: Proje geliştirme ve uygulama sürecinde size rehberlik ederek, daha az zamanda ve daha az maliyetle daha fazla başarı elde etmenizi sağlar.
 • Ağ Oluşturma: Farklı ülkelerden ve sektörlerden diğer kuruluşlarla bağlantı kurmanızı sağlayarak, yeni iş birlikleri ve ortaklıklar geliştirmenize imkan verir.
 • Görünürlük: Projeniz ve kuruluşunuz hakkında farkındalık yaratarak, itibarınızı ve etki alanınızı genişletmenize yardımcı olur.

AB Proje Destekleri Neler Sunar?

AB proje destekleri, hibe, geri ödemesiz fon ve teknik yardım gibi çeşitli şekillerde sunulabilmektedir. Destek miktarı, projenin türüne, kapsamına ve bütçesine göre değişmektedir.

AB Proje Desteklerinden Kimler Faydalanabilir?

AB Proje Desteklerinden kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurumları, KOBİ’ler ve girişimciler gibi geniş bir yelpazedeki kuruluşlar faydalanabilir. Başvuru sahipleri, AB’nin ilgili programına uygunluk kriterlerini karşılamalı ve projenin detaylı bir planını sunmalıdır.

Avrupa Birliği (AB)’nin Desteklediği Ana Proje Destekleri

Avrupa Birliği’nin (AB), AB üye ve aday ülkelerindeki çeşitli alanlarda projelerin uygulanmasını ve geliştirilmesini teşvik etmek için çeşitli finansal destek mekanizmaları bulunmaktadır. Bu destekler, çeşitli politika alanlarında projelerin hayata geçirilmesini ve AB’nin stratejik hedeflerine ulaşılmasını sağlar. İşte AB’nin sağladığı ana proje destekleri:

 1. Horizon Europe: Horizon Europe, Avrupa Birliği’nin 2021-2027 dönemi için Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini destekleyen ana finansal aracıdır. Bu program altında, araştırma projeleri, yenilikçi projeler, pilot projeler, teknoloji transferi ve yenilikçi işletmeler için çeşitli finansal destek mekanizmaları bulunmaktadır.
 2. COSME Programı: COSME Programı, AB’nin küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ’ler) desteklemeyi amaçlar. Bu program altında, KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak için girişimcilik, işletme geliştirme, pazar erişimi ve finansman gibi alanlarda destekler sunulmaktadır.
 3. Erasmus+ Programı: Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği’nin eğitim, öğrenme, gençlik ve spor alanlarında projeleri desteklemek için oluşturulmuş bir programdır. Bu program altında, öğrenci değişimleri, öğretmen eğitimi, gençlik faaliyetleri ve kurumsal işbirliği gibi alanlarda projeler desteklenmektedir.
 4. Creative Europe Programı: Creative Europe Programı, AB’nin kültürel ve yaratıcı endüstrilere yönelik destek programıdır. Bu program altında, kültürel projeler, sanat ve kültür organizasyonları, sinema ve medya projeleri için finansal destekler sağlanmaktadır.
 5. Life Programı: Life Programı, çevre ve iklim politikalarını desteklemeyi amaçlar. Bu program altında, çevresel koruma, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, iklim değişikliği ve çevresel inovasyon projeleri için finansal destekler sunulmaktadır.

Bu programlar dışında, AB’nin çeşitli politika alanlarında ve ülkeler arası işbirliği projelerinde de finansal destek mekanizmaları bulunmaktadır. AB proje destekleri genellikle rekabetçi bir süreçle dağıtılır ve başvuru sahiplerinin belirli kriterleri karşılamaları ve projelerinin AB politika ve stratejileri ile uyumlu olmaları beklenir.

AB proje desteklerine başvuru süreci karmaşık ve detaylı olabilmektedir. Başvuru belgelerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, projenizin kabul şansını önemli ölçüde artırmaktadır. MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık, AB proje desteklerine başvuru sürecinde size uzman desteği sunarak, projenizin başarıya ulaşmasına katkıda bulunur.

Ulusal Ajans Destekleri

Ulusal Ajans Destekleri, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan fonlar ile çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalara ve girişimcilere sunulan hibe programlarıdır. Bu programlar, kalkınma ve inovasyonu teşvik etmek, istihdam yaratmak ve rekabet gücünü artırmak gibi amaçlarla sunulur.

Ulusal Ajans Destekleri’nden Kimler Faydalanabilir?

 • KOBİ’ler
 • Büyük Firmalar
 • Girişimciler
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Araştırma Kurumları
 • Üniversiteler

Ulusal Ajans Destekleri Hangi Alanlarda Kullanılabilir?

 • Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri
 • Yatırım ve üretim
 • İhracat
 • Pazarlama ve tanıtım
 • Personel eğitimi
 • Enerji verimliliği
 • Çevre koruma

Ulusal Ajans Destekleri’nden Faydalanmanın Faydaları

 • Mali kaynaklara erişim
 • Rekabet gücünün artması
 • Yeni pazarlara giriş
 • İstihdam yaratma
 • Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi
 • Sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunma

Ulusal Ajansların Sunduğu Destekler

Uluslararası projelerde yer almak ve sürdürmek için önemli bir finansal ve yönetimsel destek kaynağı olan Ulusal Ajanslar, çeşitli Avrupa Birliği (AB) programları kapsamında ülkelerde kurulan kuruluşlardır. Bu ajanslar, AB’nin belirlediği programların (örneğin Erasmus+, Horizon Europe, COSME, vb.) uygulanmasını sağlarlar. İşte Ulusal Ajansların sunduğu desteklerden bazıları:

 1. Proje Finansmanı: Ulusal Ajanslar, AB programları kapsamında yer alan projeler için finansal destek sağlarlar. Bu destekler genellikle hibe veya geri ödemesiz destekler şeklinde olabilir. Projeler, eğitim, araştırma, yenilik, çevre, sosyal kalkınma ve diğer alanlarda olabilir.
 2. Teknik Destek ve Rehberlik: Ulusal Ajanslar, proje başvuru sürecinde ve proje yürütme aşamasında teknik destek ve rehberlik sağlarlar. Proje başvuru rehberlerinin hazırlanması, başvuru süreci hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, proje yönetimi konusunda danışmanlık gibi hizmetler sunulabilir.
 3. Eğitim ve Kapasite Geliştirme: Ulusal Ajanslar, proje uygulayıcılarının (örneğin kurumlar, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri) kapasitelerini geliştirmek için eğitim ve yetenek geliştirme faaliyetleri düzenlerler. Proje yönetimi, raporlama, bütçe yönetimi gibi konularda eğitimler ve atölye çalışmaları düzenlenebilir.
 4. Ağ Oluşturma ve İşbirliği: Ulusal Ajanslar, ulusal ve uluslararası düzeyde ağ oluşturma ve işbirliği faaliyetlerini teşvik ederler. Projeler arası deneyim paylaşımı, ortaklık bulma etkinlikleri, uluslararası konferanslar ve ağ oluşturma etkinlikleri düzenlenebilir.
 5. İletişim ve Yaygınlaştırma: Ulusal Ajanslar, destekledikleri projelerin sonuçlarını ve etkilerini tanıtmak ve yaymak için iletişim ve yaygınlaştırma faaliyetleri düzenlerler. Bu, web siteleri, sosyal medya, basın bültenleri, yayınlar, seminerler ve konferanslar gibi araçlarla yapılabilir.

Uluslararası projelerde yer almak isteyen kurumlar ve bireyler genellikle Ulusal Ajansların resmi web sitelerini ziyaret ederek proje çağrılarına, başvuru rehberlerine ve diğer bilgilere erişebilirler. Ulusal Ajanslar, AB programlarının etkili bir şekilde uygulanmasını sağlayarak AB’nin politika hedeflerine katkıda bulunurlar.

Ulusal Ajans Destekleri ile hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz. Uzman ekibimiz, size en uygun desteği sunarak, bu önemli fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır.

Unutmayın, Ulusal Ajans Destekleri, işletmenizin büyümesi ve gelişmesi için önemli bir kaynak olabilir. Doğru programı seçerek ve gerekli adımları takip ederek, bu desteklerden faydalanarak işletmenizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

WhatsApp'dan Yazın
Telefon Edin