28Nis

ISO 14064-1 Standardı Kurumsal Karbon Ayak İzi

ISO 14064-1 Standardı Kurumsal Karbon Ayak İzi Danışmanlığı

ISO 14064-1 Standardı ile Kurumsal Karbon Ayak İzinizi Hesaplayın ve İklim Değişikliğine Karşı Adım Atın

ISO 14064-1 Standardı Kurumsal Karbon Ayak İzi ile sera gazı emisyonlarınızı ölçerek, raporlayarak ve azaltarak, küresel ısınmaya karşı sorumluluğunuzu yerine getirebilir ve daha sürdürülebilir bir iş modeli oluşturabilirsiniz. Bu standart, kurumsal faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını standart bir şekilde ölçmenize ve izlemenize olanak tanır.

Küresel ısınma ve çevresel etkileri giderek artarken, kurumlar ve organizasyonlar karbon ayak izlerini azaltma konusunda daha fazla sorumluluk üstleniyorlar. Bu süreçte ISO 14064-1 standardı, kurumsal karbon ayak izinin hesaplanması, raporlanması ve doğrulanması için bir çerçeve sunmaktadır.

ISO 14064-1 Standardı Kurumsal Karbon Ayak İzi

Kurumsal Karbon Ayak İzi Nedir?

Kurumsal Karbon Ayak İzi, bir kuruluşun bir yıl boyunca tüm faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının toplamıdır. Bu emisyonlar, enerji kullanımı, üretim faaliyetleri, iş seyahatleri, atık yönetimi gibi çeşitli kaynaklardan ortaya çıkabilir.

ISO 14064-1, sera gazı emisyonlarının ve emisyon azaltma projelerinin hesaplanması ve raporlanması için uluslararası bir standarttır. Bu standart, kurumların sera gazı emisyonlarını ölçmelerine, raporlamalarına ve doğrulamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. ISO 14064-1‘in odak noktası, organizasyonların karbon ayak izlerini belirlemelerine ve yönetmelerine olanak tanımaktır.

ISO 14064 Nedir?

ISO 14064, sera gazı envanteri ve sera gazı emisyonlarının raporlanması için uluslararası bir standarttır. Bu standart iki ana bölümden oluşur:

 • ISO 14064-1: Kurumsal Karbon Ayak İzi
 • ISO 14064-2: Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulaması ve Doğrulaması

ISO 14064-1 Standardı Kurumsal Karbon Ayak İzi Danışmanlığı

ISO 14064-1 standardıyla uyumlu olmak, kurumlar için bazen karmaşık bir süreç olabilir. Bu nedenle, birçok organizasyon ISO 14064-1 standardı kurumsal karbon ayak izi danışmanlığı hizmetlerine başvurur. Bu danışmanlık hizmetleri, kuruluşların standarta uygunluklarını sağlamalarına ve karbon ayak izlerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

ISO 14064-1 Standardı Kurumsal Karbon Ayak İzi Danışmanlığı hizmeti ile, kuruluşunuzun sera gazı emisyonlarını ölçmenize, raporlamanıza ve azaltmanıza yardımcı olacak bir uzmanlık ekibinden destek alabilirsiniz. Danışmanlık hizmeti kapsamında;

 • Emisyon Kaynaklarının Belirlenmesi
 • Emisyon Hesaplama
 • Veri Toplama ve Raporlama
 • Emisyon Azaltma Stratejileri Geliştirme
 • Doğrulama ve Doğrulama gibi konularda destek alabilirsiniz.

ISO 14064-1:2018 Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama

Karbon Ayak İzi Hesaplama, ISO 14064-1 Standardı’nda belirtilen metodolojiye göre, kuruluşunuzun bir yıl boyunca tüm faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının toplamının hesaplanmasıdır. Hesaplama işleminde, enerji faturaları, seyahat kayıtları, atık yönetimi kayıtları gibi çeşitli veriler kullanılır.

ISO 14064-1:2018 kurumsal karbon ayak izi hesaplamasına ilişkin güncel standarttır. Bu standartta, emisyon kaynaklarının sınıflandırılması, emisyon faktörlerinin kullanımı, veri toplama ve raporlama gibi konularda güncellemeler yer almaktadır.

ISO 14064-1 standardı, kurumların sera gazı emisyonlarını hesaplamak için bir çerçeve sunar. Bu hesaplama süreci, kuruluşun faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleri nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak saldığı sera gazı miktarını belirler. Bu hesaplama, kurumsal karbon ayak izini belirlemenin ilk adımıdır ve organizasyonlara çevresel etkilerini anlamaları ve azaltma stratejileri geliştirmeleri konusunda temel bilgiler sağlar.

ISO 14064-1 standardı, 2018’de güncellenmiş ve revize edilmiştir. Bu güncelleme, kurumsal karbon ayak izinin hesaplanması ve raporlanmasını daha kesin ve kapsamlı hale getirmiştir. ISO 14064-1:2018, organizasyonların sera gazı emisyonlarını belirlemek için daha güçlü bir çerçeve sunar ve bu sayede karbon yönetimi stratejilerini daha etkili bir şekilde uygulamalarını sağlar.

Kurumsal Karbon Ayak İzi Nasıl Hesaplanır?

Kurumsal Karbon Ayak İzi hesaplama genel olarak 3 ana adımdan oluşur:

1. Kapsam Belirleme: İlk adım, hangi emisyon kaynaklarının hesaplamaya dahil edileceğini belirlemektir. Bu kapsamda, enerji kullanımı, üretim faaliyetleri, iş seyahatleri, atık yönetimi, tedarik zinciri ve diğer ilgili faaliyetler göz önünde bulundurulur.

2. Veri Toplama: İkinci adım, kapsamı belirlenen her bir emisyon kaynağı için gerekli verileri toplamaktır. Bu veriler arasında enerji faturaları, üretim miktarları, seyahat kayıtları, atık miktarları ve tedarik zinciri ile ilgili bilgiler yer alır.

3. Hesaplama ve Raporlama: Son adımda, toplanan veriler emisyon faktörleri ile çarpılarak her emisyon kaynağı için emisyon miktarı hesaplanır. Elde edilen tüm emisyonlar toplanarak kuruluşun toplam Kurumsal Karbon Ayak İzi bulunur. Bu bulgular bir raporda belgelenir ve ilgili paydaşlarla paylaşılır.

Hesaplamada Kullanılan Emisyon Faktörleri:

Emisyon faktörleri, bir birim faaliyetin (örneğin, bir kWh enerji kullanımı veya bir ton üretim) ne kadar sera gazı emisyonuna yol açtığını gösteren sayısal değerlerdir. Bu faktörler, Uluslararası Sera Gazı Protokolü (IPCC) gibi uluslararası kaynaklardan veya sektöre özel kaynaklardan elde edilebilir.

Hesaplamada Kullanılan Yöntemler:

Kurumsal Karbon Ayak İzi hesaplamada çeşitli yöntemler kullanılabilir. En yaygın yöntemler şunlardır:

 • Uluslararası Sera Gazı Protokolü (IPCC) Rehberi: Bu rehber, sera gazı envanterleri ve emisyon raporlama için en kapsamlı ve kabul görmüş çerçevelerden biridir.
 • Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama Araçları: Birçok çevrimiçi ve yazılım tabanlı araç, kuruluşların emisyonlarını kolayca hesaplamalarına yardımcı olur.
 • Danışmanlık Hizmetleri: Uzman danışmanlık firmaları, kuruluşlara özel bir emisyon envanteri oluşturma ve raporlama konusunda yardımcı olabilir.

Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama, kurumların sera gazı emisyonlarının etkisini ölçmek ve azaltmak için önemli bir araçtır. Bu sayede kuruluşlar daha sürdürülebilir bir iş modeli oluşturabilir, çevresel sorumluluklarını yerine getirebilir ve çeşitli faydalar sağlayabilir.

Karbon Ayak İzi ile İklim Değişikliğine Karşı Mücadele

Kurumsal Karbon Ayak İzi, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir araçtır. Kuruluşunuzun karbon ayak izini ölçerek ve azaltarak, sera gazı emisyonlarınıza katkıda bulunabilir ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunabilirsiniz.

ISO 14064 Belgesi Ne İşe Yarar?

Küresel ısınma tehdidi karşısında, kuruluşlar sera gazı emisyonlarını azaltmak için somut adımlar atma konusunda artan bir baskı ile karşı karşıyadır. Bu bağlamda, ISO 14064 Belgesi, sera gazı emisyonlarını yönetmek ve azaltmak için kapsamlı bir çerçeve sunarak bu konuda önemli bir araç haline gelmiştir.

Peki, ISO 14064 Belgesi tam olarak ne işe yarar?

 • Sera Gazı Envanteri Oluşturma: Bu belge, kuruluşların sera gazı emisyonlarının kapsamlı ve doğru bir envanterini oluşturmalarını sağlar. Enerji kullanımı, üretim faaliyetleri, iş seyahatleri ve atık yönetimi gibi tüm emisyon kaynakları envantere dahil edilir.
 • Emisyonların Düzenli Raporlanması: Envanter hazırlandıktan sonra, kuruluşlar emisyonlarını periyodik olarak raporlamak ve izlemek zorundadır. Bu sayede emisyonlardaki değişimler takip edilebilir ve gerekli önlemler alınabilir.
 • Emisyon Azaltma Hedefleri Belirleme: ISO 14064, kuruluşların emisyonlarını zaman içinde azaltmak için somut hedefler belirlemelerini ve bu hedeflere ulaşmak için bir plan oluşturmalarını teşvik eder.
 • Hesaplama ve Doğrulama: Sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve raporlanması, uluslararası standartlara uygun olarak yapılmalıdır. Bu sayede emisyon verilerinin güvenilirliği ve şeffaflığı sağlanır.
 • Yönetim Sistemi Oluşturma: ISO 14064, sera gazı emisyonlarını yönetmek için kapsamlı bir yönetim sistemi kurulmasını ve işletilmesini gerekli kılar. Bu sistem, emisyonların izlenmesi, azaltma stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması ve emisyon performansının sürekli iyileştirilmesi için bir çerçeve sağlar.

ISO 14064 Belgesi’nin Faydaları:

 • Çevresel Performansın Geliştirilmesi: Sera gazı emisyonlarının azaltılması, kuruluşların çevresel ayak izini küçültmelerine ve daha sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmalarına yardımcı olur.
 • Maliyet Tasarrufu: Enerji verimliliği ve atık yönetimi gibi alanlarda yapılan iyileştirmeler, kuruluşlara uzun vadede maliyet tasarrufu sağlayabilir.
 • Marka itibarının Güçlendirilmesi: Çevresel sorumluluk bilincine sahip firmalar, tüketiciler ve yatırımcılar tarafından daha fazla tercih edilir.
 • Rekabet Avantajı Elde Etme: ISO 14064 Belgesi, kuruluşlara sektörde rekabet avantajı sağlayabilir.
 • Yasal Mevzuata Uyumluluk: Sera gazı emisyonları ile ilgili yasal düzenlemeler giderek sıkılaşmaktadır. ISO 14064 Belgesi, kuruluşların bu düzenlemelere uyumlu kalmalarına yardımcı olur.

ISO 14064 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 14064 Belgesi almak için, yetkili bir belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan bir denetimden başarıyla geçmek gereklidir. Denetim sürecinde, kuruluşun sera gazı envanteri, emisyon raporlama sistemi, emisyon azaltma planı ve yönetim sistemi değerlendirilir.

ISO 14064 Belgesi, sera gazı emisyonlarını yönetmek ve azaltmak için kapsamlı ve etkili bir araçtır. Bu belgeyi alarak kuruluşlar, çevresel performanslarını geliştirmelerine, maliyet tasarrufu sağlamalarına, marka itibarlarını güçlendirmelerine ve rekabet avantajı elde etmelerine katkıda bulunabilirler.

MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık ile ISO 14064-1 Standardı Uyumluluğu

MAXRIVA, ISO 14064-1 standardı kurumsal karbon ayak izi danışmanlık hizmetleri sunan önde gelen bir kuruluştur. MAXRIVA, kurumların ISO 14064-1‘e uyum sağlamalarına ve çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı olmak için uzmanlık ve deneyim sunar. Bu danışmanlık hizmetleri, organizasyonların karbon yönetimi stratejilerini geliştirmelerine ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına destek olur.

ISO 14064-1 standardı kurumsal karbon ayak izinin hesaplanması ve raporlanması için kritik bir araçtır. Organizasyonlar, bu standartla uyumlu olmak için çeşitli kaynaklardan destek alabilirler. Kurumsal karbon ayak izi hesaplaması, çevresel etkilerin anlaşılmasına ve sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirilmesine önemli bir katkı sağlar.

MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık, ISO 14064-1 Standardı uyumluluğu konusunda uzman bir danışmanlık firmasıdır. Kuruluşunuza, ISO 14064-1 Standardı Kurumsal Karbon Ayak İzi Danışmanlığı hizmeti sunarak, sera gazı emisyonlarınızı ölçmenize, raporlamanıza ve azaltmanıza yardımcı olabilir.

MAXRIVA Belgelendirme Danışmanlık ile iletişime geçerek, ISO 14064-1 Standardı hakkında daha fazla bilgi alabilir ve kuruluşunuz için özel bir çözüm oluşturabilirsiniz.

Unutmayın, sera gazı emisyonlarınızı azaltarak, daha temiz bir dünya ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunabilirsiniz.

WhatsApp'dan Yazın
Telefon Edin